فرصت بیشتر و بهتر برای معلم های جوان در انتاریو

دولت انتاریو در پی قراردادهای جدیدی که با انجمن معلمان مدارس کاتولیک و فرانسه زبان منعقد کرده است قرار است که فرصت های بیشتر و بهتری را برای آموزش و استخدام معلمان جوان و تازه کار فراهم آورد.

بر اساس مقررات جدید استخدام و یا دائمی کردن معلمان نیمه وقت روشن تر و راحت تر انجام می پذیرد.
در حرکت دیگر دولت قرار شد که 32 درصد تقاضای بازنشستگی معلمان را افزایش دهد، با این کار فرصت های شغلی بیشتری برای به کارگیری آموزگاران جوان به دست می آید از طرف دیگر طبق آیین نامه های جدید استفاده از معلمان بازنشسته به عنوان معلم جایگزین کمتر خواهد شد.
طبق قوانین قبلی هر معلم بازنشسته می توانست تا 95 روز در سال معلم جایگزین باشد درحالیکه این روزها را دولت به 50 روز در سال کاهش داده است. در کنار این سیاست ها دولت قول داده است که امنیت شغلی 10.000 معلم که بیشترین آنها را معلمان جوان تشکیل می دهند را حفظ کند.
از سوی دیگر دولت قول داده است که با کاهش 1.5 درصد حقوق معلمان فعلی امکانات مالی برای معلمان جدید و آنها که برای استخدامشان نیاز به تجربه دارند فراهم خواهد کرد.
در واقع دولت انتاریو بر این امر که می خواهد با به کارگیری معلمان جدید و تازه کار سطح علمی آموزش در انتاریو را در حد استاندارهای جهانی نگاه دارد تکیه می کند.
“لورل بروتن” (Lauzd Broten) وزیر آموزش و پرورش در این رابطه می گوید: “با حمایت از معلمان جوان می خواهیم ایده های جدید و نقطه نظرات تازه را به کلاس های درس بیاوریم تا دورنمای موفق دانش آموزان را حفظ کنیم.”

اتاق خبر انتاریوآگهی

آگهی
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست