شکسته شدن بن بست مذاکرات دولت انتاریو با پزشکان

مذاکرات دولت انتاریو یا انجمن پزشکی استان OMA که به بن بست رسیده بود قرار است دوباره ادامه یابد.
Deb Matthew وزیر سلامت انتاریو روز پنج شنبه 6 سپتامبر اعلام کرد که طرفین توافق کردند که مذاکرات از سر گرفته شود.
انجمن پزشکی انتاریو به نمایندگی از 25.000 پزشک با دولت گفتگو می کند و با طرح دولت در زمینه دستمزد پزشکان مخالف است.
وزیر سلامت استان ابراز امیدواری کرد که با پزشکان به توافق برسد و با وجود کسر بودجه 15 بیلیون دلاری، مراقبت های بهداشتی-درمانی در سطح مطلوبی ارایه شود.

کندین پرس
آگهی
آگهی
Amini
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید