سارقان جوان تورنتو در دام پلیس

پلیس تورنتو میگوید جوان 19 ساله و سه دستیار نوجوان او با 81 مورد اتهام مختلف مواجه هستند…

ماموران پلیس از فوریه تا دسامبر سال قبل سرقتهای آنان را دنبال کرده که 13 فقره آنها در تورنتو و منطقه یورک، سرقت مسلحانه از فروشگاههای کوچک بوده است.
پلیس میگوید این چهار سارق با پوشیدن لباسهای مبدل و تغییر قیافه اقدام به سرقت میکردند.

متهم 19 ساله، سولومون سالیک Solomon Salik نام دارد ولی قانون اجازه نمیدهد که اسامی متهمان نوجوان فاش شود.آگهی

آگهی

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست