رانندگان شهر به کمک پلیس آمدند

jeepتعدادی از رانندگان شهر “Windsor” راننده ای را که مشکوک به رانندگی در حال مستی بود دوره کردند تا پلیس برسد.

پلیس گفته است که در شامگاه یکشنبه از رانده شدن اتومبیلی که به شکل نامتعادل با چراغ های خاموش هدایت می شده آگاهی یافته است.

زمانی که افسران پلیس به محل مذکور می رسند درمی یابند که یک ماشین جیپ توسط چندین ماشین دیگر احاطه شده تا نتواند به راهش ادامه دهد. در تحقیقات به عمل آمده از راننده جیپ معلوم شد که این مرد 41 ساله 3 برابر حد مجاز دارای الکل در خونش بوده است.آگهی

آگهی

او به اتهام رانندگی خطرناک دستگیر شد درحال حاضر اتومبیل ذکر شده برای 7 روز توقیف شده است و این راننده مست تا 90 اجازه رانندگی ندارد.

کندین پرس

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست