دو ماه اتوبوس رایگان در منطقه یورک

همه مسافران اتوبوسهای YRT/Viva در منطقه یورک امکان استفاده از دو ماه اتوبوس مجانی را دارند…

از شنبه 4 فوریه تا شنبه 31 مارچ، اتوبوسهای منطقه یورک (YRT/Viva) برای همه مسافران مجانی است. این مجانی شدن، در ماه گذشته توسط شورای منطقه یورک و به دنبال صرفه جویی انجام شده بعلت اعتصاب ارائه میشود. برای افرادی که هیچگاه از اتوبوس حمل و نقل  عمومی استفاده نکرده اند. این مشوق خوبی است که در زمستان معتدل از اتوبوسهای منطقه یورک استفاده کنند. در مدت مذکور، هیچ بلیط یا کرایه نقدی از مسافران دریافت نمیشود. افرادی که قبلاً کارت ماهیانه را خریداری کرده اند میتوانند آنرا در ماه اپریل استفاده کنند یا به دفتر مرکزی اتوبوسرانی واقع در نزدیکی تقاطع یانگ- Hwy 7 (شماره 50 High Teach Road عودت دهند.

منبع: york.caآگهی

آگهی

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست