دستگیری دو نفر دیگر در راه پیمایی تورنتو

پلیس تورنتو می گوید دو نفر دیگر که در راه پیمایی اعتراض به دستگیری ها شرکت کرده بودند را دستگیر کرده است.

این دونفر در روز یکشنبه اول اپریل در تظاهرات موسوم به اشغال تورنتو Occupy Toronto دستگیر شدند. آنان به دستگیر شدن چهار نفر در روز جمعه 30 مارچ اعتراض داشتند و خیابان مقابل ایستگاه 52 پلیس را مسدود کردند. دستگیری روز جمعه هنگامی رخ داده که تظاهر کنندگان با پلیس زد و خورد کردند. پلیس ار آنان خواسته بود که چادرهای خود را از خیابان یونیورسیتی University Ave در دان تاون تورنتو جمع آوری کنند.
اعضای تظاهرات اشغال تورنتو ادعا کردند که دو نفر از دستگیر شدگان قربانی خشونت شده اند.
Angela Turvey یکی از دستگیر شدگان با چشم های کبود و ورم کرده روز شنبه در دادگاه حاضر شد.
طرفداران تظاهرکنندگان از پلیس خواسته اند تمامی دستگیر شدگان را آزاد نمایند.
آگهی
آگهی

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست