جامعه ایرانی-کانادایی و چرائی دو دسته شدن نمایندگانش

بیش از 2 ماه است از تشکیل شورای جامعه ایرانیان کانادا Iranian-Canadian Community Council باخبر هستیم که به دنبال بروز اختلافات و استعفای بخشی از اعضای هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا Iranian-Canadian Congress به وجود آمد.
زمان آن رسیده که بپرسیم آیا بالا گرفتن این اختلافات و نفی هر گروه از طرف گروه دیگر صحیح است یا خیر؟ و اگر جواب منفی است باید پرسید که حال چه باید کرد؟ کنگره یا شورا کدامیک نماینده واقعی ما هستند؟
وجود کسانی در مدیریت این دو نهاد که با آرای اعضای کنگره انتخاب شده  اند، مشروعیت این دو سازمان را محرز می کند، در عین اینکه افراد انتصابی در هیات مدیره ها، این مشروعیت را کمرنگ می کند.
از زمان با خبر شدن از این دو دستگی و با پشتیبانی سلام تورنتو تلاش کردیم این دو گروه از فعالان کامیونیتی را دور هم جمع کنیم تا با گفتگو و تبادل نظر، در صورتی که شرایط لازم برای همصدایی و یکپارچگی وجود نداشته باشد، به خاطر نقاط اشتراک  فراوان، حداقل از تقابل بی حاصل دست برداشته شود.

دکتر فرخ زندی، رئیس کنگره ایرانیان کانادا و سخنگوی شبکه انجمن سکولارهای سبز ایران و رئیس شاخه تورنتو این شبکه و استاد همکار دانشکده اقتصاد (شولیک) دانشگاه یورک

دکتر فرخ زندی، رئیس کنگره ایرانیان کانادا و سخنگوی شبکه انجمن سکولارهای سبز ایران و رئیس شاخه تورنتو این شبکه و استاد همکار دانشکده اقتصاد (شولیک) دانشگاه یورک

در این صورت است که دو گروه با تکیه به آن نقاط اشتراک و هر آنچه که در اساسنامه ها و اهداف دو گروه گفته شده، حداقل در برخی زمینه ها می توانند با هم تفاهم داشته و نتیجه کار خود را صد چندان کنند.
اما تمام این تلاش ها که به دنبال چندین نوبت تماس با آنها و برخی از معتمدان و صاحبنظران انجام شد، با عدم استقبال هر دو طرف - کنگره و شورا - واقع شد. تنها دکتر مریدی بود که آمادگی خود برای پشتیبانی از این ابتکار و ارائه نظراتش در گردهمائی این دو گروه را ابراز کرد.
بیش از آنکه از بی جواب ماندن درخواست های متعددم به عنوان عضو کنگره و عضو هیات نظارت بر انتخابات آن، از دوستان (مدعیِ) نمایندگی کامیونیتی خود دلگیر باشم از میزان خصومت طرفین به یکدیگر در واکنش به ایده صحبت رو در رو و بررسی احتمال ایجاد تفاهم هرچند جزئی، متاسف شدم.
آیا زندگی در جامعه باز کانادا ضرورت ایجاد و حفظ کانال های گفتگو میان حتی متخاصمترین گروه ها را نشان نمی دهد؟

دکتر رضا مریدی، نماینده پارلمان انتاریو و پشتیبان ایده گفتگو، مذاکره و در صورت امکان همکاری میان گروه های مختلف کامیونیتی ما

دکتر رضا مریدی، نماینده پارلمان انتاریو و پشتیبان ایده گفتگو، مذاکره و در صورت امکان همکاری میان گروه های مختلف کامیونیتی ما

آیا بهتر نبود اعضای مستعفی حتی با وجود ناملایمات در کنگره باقی می ماندند و با احترام به رای اکثریت، “برتری نظرات” خود را با آرای اعضای کنگره در انتخابات بعدی به اثبات می رساندند؟
آیا بهتر نبود اعضای جدید انتخابی هیات مدیره کنگره به اساسنامه آن پایبند می ماندند و حقوق اقلیت را در هیات مدیره مراعات می کردند؟ و همچنین به نظر برخی از اعضای کامیونیتی که معتقدند همکاری آقای فرخ زندی به عنوان رئیس کنگره ایرانیان کانادا با شبکه سکولارهای سبز ایران با اساسنامه کنگره مغایرت دارد، توجه میکردند.
آیا شایسته نبود که گروه مستعفی حالا که عزم بر ادامه نمایندگی (بخشی) از کامیونیتی را دارد، از انتخاب نام مشابه کنگره برای خود خودداری می کرد؟
آیا سزاوار نیست که اعضای باقیمانده در هیات مدیره کنگره همانطور که طی مبارزات انتخاباتی خود بر ضرورت شفاف سازی تاکید داشتند، آنرا در طی 6 ماه گذشته نیز در عمل نشان می دادند؟
نامه های بی جواب و عدم تمایل به پاسخگویی از طرف هیات مدیره کنگره در مورد برخی از وقایع 6 ماه گذشته مانند استعفاهای پی درپی اعضای هیات مدیره، اگر نشانه بی اعتنایی به آرای مردم نباشد، پس چیست؟آگهی

آگهی
خانم نیاز سلیمی، رئیس شورای جامعه ایرانیان کانادا، عضو هیات مدیره اتحاد صلح کانادا، سازمان دفاع از زندانیان سیاسی ایران، سازمان دگرباشان جنشس ایرانی و چندین سازمان دیگر

خانم نیاز سلیمی، رئیس شورای جامعه ایرانیان کانادا، عضو هیات مدیره اتحاد صلح کانادا، سازمان دفاع از زندانیان سیاسی ایران، سازمان دگرباشان جنشس ایرانی و چندین سازمان دیگر

هر دو گروه مختار هستند که دعوت های میانجیگرایانه و دوستانه را نادیده بگیرند ولی وجود اعضای انتصابی در میان خود (هرچند که شایستگی لازم را داشته باشند) ادعای آنها را در نمایندگی کامیونیتی مورد تردید قرار می دهد. این تردید برای اعضای کامیونیتی ما که غالباً به اینگونه تشکیلات با دیده تردید می نگرند، اصلاً چاره ساز نیست.
صد البته که نوشتار فوق نه در نفی و نادیده گرفتن تلاش این دوستان بلکه در جهت کارسازتر و موثرتر کردن این فعالیت ها منتشر می شود.
در خاتمه به برگزاری جلسات گردهمایی هر دو گروه که برای شنوندگان موافق خود ترتیب داده می شود، اشاره می کنم.
دوستی که در جلسه هفته گذشته کنگره شرکت داشت برایم از صحبت ها، انتقادات، اتهامات و برچسب زدن های رد و بدل شده در آنجا تعریف کرد. جمله ذیل صحبت  مختصری است که وی در آن جمع 40 نفره ابراز کرده است:
“اگر نمی توانیم در حداکثرها با هم متحد شویم می توانیم در ابتدا در حداقل های بیشماری که وجود دارد متحد شویم.”*
* آقای محمدباقر صمیمی سردبیر مجله زن روز

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست