تیراندازی پلیس در ریچموندهیل

تیراندازی حدود ساعت 7:30 دقیقه صبح شنبه 28 ژانویه در نزدیکی تقاطع خیابانهای میجرمکنزی و بی ویو رخ داد و یک مرد به شدت مجروح شد…

واحد تحقیقات ویژه SIU  بررسی خود را آغاز کرد.
این واحد زمانی احضار میشود که فردی توسط پلیس کشته یا زخمی شوند.
آگهی
آگهی
Amini
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید