تابلوی زیبا و آگاهی بخش در تقاطع Yonge & Cummer

عکس از سلام تورنتو

عکس از سلام تورنتو

کامیونیتی ایرانی-کانادایی از این پس نام یکی از اعضای خود “زینا شکرابی” را با احترام و تحسین فراوان بر زبان خواهد آورد.

از هفته گذشته به ابتکار خانم زینا شکرابی بیل بورد واقع در تقاطع Yonge & Cummer، پیام آگاهی بخش زیر را به زیبایی منعکس می کند، به طوری که کمتر بیننده ای آن را فراموش خواهد کرد: “نامش خلیج نیست، نامش خلیج فارس است.”
آگهی
آگهی
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست