بی حرمتی به خانه تاریخی در کالگری

فقط چند روز از مرگ نخست وزیر سابق Peter Lougheed نگذشته بود که به یک خانه تاریخی متعلق به پدربزرگ او بی حرمتیvandalize شد.
کارکنان خانه ی مذکور که در جنوب غربی کالگری واقع شده می گویند که این حادثه غروب شنبه 15 سپتامبر یا بامداد روز یکشنبه رخ داده است.

آنان می گویند که مهاجمان به طبقه دوم ساختمان رفته و بر روی سقف فلزی برج، رنگ پاشی کرده اند. آنها رنگ را به دیوار دودکش و دیوار سنگی شرق آن خانه نیز پاشیده اند.
این خانه در سال 1891 ساخته شد و خانه Sir James Alexander Lougheed بود که در طول عمر طرفدار حزب محافظه کار بود و در سال 1889 به عضویت سنای کانادا منصوب شد. 

این خانه تاریخی، مرکز فعالیت های اجتماعی محسوب می شد.آگهی

آگهی

کندین پرس

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست