به بهانه ی دموکراسی

در تاریخ 5 جولای مطلبی از آقای محمد سلیمانی در ارتباط با نوشته آقای تاج دولتی در نشریه سلام تورنتو منتشر گردید.
این نوشته کوتاه ادای احترام و تاییدی است بر نکات ذکر شده توسط آقای سلیمانی.
در تاریخ 12 جون طی یکی دو خبر کوتاهی که در برخی از نشریات فارسی چاپ تورنتو، منتشر شد خبر استعفای سه نفر از اعضاء هیأت مدیره کنگره ایرانیان کانادا گزارش گردید. هر دو روزنامه، سلام تورنتو و شهروند، چه در تماس با ما، افراد مستعفی، و چه در خود نشریات اعلام کردند که به زودی مشروح این اتفاق، و طبعاً دلایل منجر به آن، به اطلاع عموم خواهد رسید. از آن تاریخ ما امیدوار و منتظریم تا این وعده عملی شود. با اینکه انتخاب اولیه ما این بوده که این گزارش به جامعه ی ایرانی – کانادایی به شیوه ای کاملاً منصفانه و مستند در حضور و با شرکت اعضاء باقیمانده در کنگره تهیه شده و به نظر عموم برسد اما متاسفانه تا این لحظه هنوز خبری از تأیید برگزاری چنین نشستی از جانب ما دریافت نشده و ظاهراً این مطلب مهم می رود که قبل از مطرح شدن به بایگانی حافظه ی عمومی سپرده شود.
در چنین شرایطی دقت نظر و صراحت قلم آقای سلیمانی این امکان را فراهم کرد که ما در توضیحی کلی دلایل استعفای خود را مجدداً بیان کنیم و از مطبوعات این شهر بخواهیم که امکان این نشست را فراهم کنند تا ما به اجبار به نامه ی سرگشاده پناه نبریم و از یک طرفه به قاضی رفتن اجتناب کنیم.
در شهر تورنتو، و طبعاً همه ی جوامع ایرانی خارج از کشور، در طول سال های مهاجرت بعد از استقرار جمهوری اسلامی سازمان ها و نهاد های بسیاری با اهدافی مشابه و یا متفاوت تشکیل شده و به فعالیت مشغولند. در طیف گسترده این سازمان ها و نهادها می توان از تندروترین جریانات سیاسی تا نهادهای حقوق بشری، سازمان های صنفی و گروه های ادبی و هنری را مشاهده کرد.
به باور ما هر نهادی که با تعریفی روشن از دیدگاه ها، خواسته ها و روش های خود به معرفی اهداف خود می پردازد، طبعاً به کسب حمایت و یارگیری در جامعه مشغول می شود. در عین رعایت اصول مردم سالاری و شفافیت از حقوق اجتماعی خویش بهره می گیرد.
در همین راستا ما به کرات شاهد بوده ایم که جریانی عقیدتی با برنامه ای از پیش تعیین شده قصد به نفوذ در سازمان  یا نهادی را با هدف اشغال آن در دستور کار خود قرار داده و طبعاً زمانی که با مقاومت اعضایی که به اساسنامه و اهداف اصلی و واقعی این مراکز معتقدند روبرو می شوند به اشکال مختلف جعل و ارعاب متوسل می شوند چرا که پس از بر ملا شدن هدف واقعی خود راه و روی برگشت ندارند وعقب گردشان انعکاسی عمومی پیدا کرده و نیاتشان را بر ملا می کند.
مسائل و مشکلاتی که در چهار چوب انجمن ایرانیان در سال های گذشته پیش امد و تا آنجا پیش رفت که حتی موجب خشونت های فیزیکی بین طرفین گردید نمونه سیاهی از همین شگردهاست. شگردهایی که در نهایت موجب نابودی کامل انجمن ایرانیان و محروم شدن جامعه جوان و نیازمند ما از خدمات آن گردید.
ظاهراً این فرضیه که بازیگران هر دوره یک منحنی تکراری را طی کرده و بدون درس گرفتن از گذشته به بازسازی شرایطی مشابه کمک می کنند معتبر است. با کمال تاسف تجربه ی ما، اعضاء مستعفی، پس از برگزاری مجمع عمومی اخیر و رعایت نهایت همکاری برای نامزدی و انتخاب پنج عضو جدید، که بعضاً بر طبق اساسنامه حتی شرایط نامزدی در انتخابات را نداشتند، تأییدیست بر فرضیه بالا.
همان گونه که در ابتدا مطرح شد، انتخاب و تمایل ما نشستن رو در رو با اعضاء جدید، باقیمانده در هیأت مدیره، و ارایه مدارک مستند جهت اثبات ادعاهای هنوز مطرح نشده مان است. در ضمن چنانچه این شرایط به زودی ممکن نگردد چاره ای جز نوشتن ادعا نامه خود و ارسال آن به مطبوعات نخواهیم داشت.
هدف ما از پیوستن داوطلبانه به سازمانی که بر طبق اساسنامه خود نه سیاسی است و نه مذهبی و عطف فعالیت هایش مطرح کردن مشکلات و سعی در بهبود شرایط افراد جامعه ایرانی – کانادایی است، درک و رعایت حقوق یکایک افراد این جامعه و رعایت عدالت بی قید و شرط بوده و هست.
به باور ما، علیرغم اینکه سازمان های سیاسی ضرورت و جایگاه خود را دارند به دلیل محدودیت های عقیدتی و چهارچوب های عملی امکان نمایندگی و رعایت حقوق کلی افراد جامعه را ندارند.
جریانی اجتماعی و در برگیرنده، مطابق تعریف اساسنامه ای کنگره ایرانیان کانادا، ظرف مطلوبیست برای پاسخ دادن به نیازهای جامعه ای که از تبلور صدها نظر سیاسی، باور مذهبی، گرایش قومی یا جنسی و گوناگونی های دیگر تشکیل شده. در همین راستا ما باور داریم که نقض مولفه های عدالت و مردم سالاری بالاترین جرم است و دلیل خاطی برای توضیح و توجیه عمل خود فاقد اعتبار است.
یکایک ما با رهنمون این اعتقادها سال ها در سازمان های مختلف از جمله کنگره ایرانیان کانادا داوطلبانه خدمت کرده ایم و در آینده نیز در همین مسیر حرکت خواهیم کرد.
استعفای ما از کنگره ایرانیان کانادا نه به دلیل ضعف یا خستگی بلکه مخالفت روشن و بدون اغماض با شیوه هایی از ارعاب و حذف است که مشابه آن در ایران دلیل موجودیت بیشمار سازمان های سیاسی جامعه ماست.
با تشکر به امید گفتگویی روشن و جامع در آینده ای نزدیک.

نیاز سلیمی
شعله خلیلی
مهرداد خلیلی
آگهی
آگهی
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست