با اتومبیل وارد دریاچه انتاریو شد

جوان 19 ساله که در حال مستی رانندگی میکرد متوجه دریاچه نشد و با اتومبیل به داخل دریاجه سقوط کرد…

وی که د خیابان اسپاداینا به سمت جنوب در حال رانندگی بود پس از خاتمه آن خیابان و رسیدن به تقاطع خیابان ساحلی کوئینز کی Queens’s Quay همچنان به رانندگی ادامه داد و به داخل دریاچه افتاد.
حادثه بامداد شنبه 14 فوریه حدود ساعت 5:30 صبح رخ داد.

پلیس، راننده را نجات داد و راهی بیمارستان کرد.
این جوان متهم به رانندگی در حال مستی است.آگهی

Special to SALAM TORONTO
with permission from CBC/Radio- Canada

Amini
fit4vip
fit4vip

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید