بازگشت بیمار فراری به بیمارستان

پلیس تورنتو میگوید راسل لامور Russel Lamore بیمار 47 ساله که از ساعت 8 شب جمعه گم شده بود پیدا شد…

بیمار فراری در روز شنبه 4 فوریه به بیمارستان Toronto East General Hospital  در جنوب شرقی تورنتو دوباره مراجعت کرد.
پلیس جزئیات مربوط به غیبت از بیمارستان را منتشر نکرد.

کندین پرسآگهی

آگهی
Amini
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید