اهل کار و پشتکار

نابرده رنج گنج میسر نمی شود
مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد
(سعدی)

از انیشتین نقل است که: “ایده و استعداد فقط نیمی از نبوغ است، نیم دیگرش پشتکار است و تلاش.”
در 50 سال گذشته در ایران این باور کریه اشاعه یافت که “آدم زرنگ کار نمی کند.” نتیجه اش را هم اینک در ایران شاهد هستند.
اغلب و اکثر و بلکه غالب کسانی که در ایران صاحب مال و اموال و مکنت فراوان هستند،  دستانی بسیار “نرم و لطیف” و زبانی “چرب و لق” و “خواب و خُری” مدام برقرار دارند، چرا که با زحمت و تولید و کار و تحقیق و تلاش مثبت و مستمر بیگانه اند.
حتماً شنیده اید که در ایران، در بازار و دکان و اداره اش چه کم کار مفید می کنند.
از ساخت و پاخت ها و پول زیر میزی ها و پس پرده ها و پارتی بازی ها هم حتماً خوب آگاهید.
اما اینجا داستان به قرار دیگر است. اینجا کار و زحمت و سعی و تلاش معمولاً نتیجه می دهد.
اینجا برای گرفتن نتایج و ثمرات خوب، باید راه را تا آخر رفت و قدم آخر را برداشت و پله آخر را طی کرد.
در کامیونیتی ایرانی – کانادایی خیلی ها دارند با پیگیری و زحمت و دقت و پشتکار، ثمره برای کامیونیتی به بار می آورند.
اخبار ما در سلام تورنتو هر هفته شواهدی از این تلاش ها را معرفی می کند.
آنهایی که با زحمات و پشتکار خود اسباب موفقیت و پیشرفت جامعه و کامیونیتی را فراهم می کنند، بهترین الگو برای همه هستند.
آگهی
آگهی
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست