اعتصاب گروهی از معلمان دبیرستانی انتاریو از 7 نوامبر

فدراسیون دبیران انتاریو Secondary School Teachers’Federation از معلمان دبیرستانی که از نظر قانونی حق اعتصاب دارند خواست بعضی فعالیت ها را متوقف کنند.

بقیه معلمان هم از هفتم نوامبر می توانند به جمع اعتصابیون ملحق شوند.
بنابراین معلمان فعالیت هایی مانند آنچه که در زیر آمده است را انجام نمی دهند:
– شرکت در جلسات کارکنان
– تماس با والدین دانش آوزان در خارج از ساعات کار مدرسه
– مشارکت در standardized test
احتمال دارد معلمان، انجام تعدادی از موارد دیگر را نیز متوقف کنند.
فدراسیون دبیران انتاریو حدود 60.000 نفر کارکنان آموزشی را نمایندگی می کند و از مخالفان قانون جدید ضداعتصاب است که دولت انتاریو آن را تصویب کرد در این قانون، ضمن کاهش مزایای معلمان، دستمزد معلمان ارشد افزایش نخواهد یافت.
کندین پرس
آگهی
آگهی
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست