از شعار تا عمل

همکاری یعنی ناهار خوردن نماینده نیودموکرات با نماینده محافظه کار در رستوران پارلمان کانادا (گزارش دکتر محمد تاج دولتی از سفر به اوتاوا و بازدید پارلمان کانادا در صفحه 20).

در میان ایرانیان، بعضی از فعالین اجتماعی حتی نمی خواهند با هم یک ناهار خشک و خالی بخورند چه برسد به آنکه با هم شوخی و مزاح هم بکنند.

شعار زیاد داده می شود، اما در عمل؟!آگهی

آگهی

هر جا همکاری کردیم سودش را هم دیدیم. مثلا در فرستادن نماینده ای به پارلمان انتاریو از ریچموندهیل. آن قدیم ها روانشناس سرشناس اریک فروم کتابی نوشت به نام «هنر عشق ورزیدن». کاش جک لیتون هنوز زنده بود تا از او می خواستیم کتابی به فارسی بنویسد به نام «هنر همکاری کردن».

همکاری کردن یعنی با هم به روی صحنه رفتن و «یک» آهنگ را نواختن، هر چند که دیدگاهای سیاسی مان مخالف هم باشد.
همکاری کردن یعنی فقط یک رای برای خود قائل شدن. همکاری کردن یعنی گاهی دستی در جیب کردن و برای کامیونیتی پول خرج کردن. همکاری کردن یعنی به هم اعتماد کردن و پشت به هم سپردن و برای موفقیت هم کار کردن.

می گوئیم خیلی ایران را دوست داریم پس چرا یک کرسی ایرانشناسی در دانشگاههای تورنتو نداریم؟
می گوییم که عاشق نوروز هستیم، پس چرا در بعضی مراسم نوروزی هیچ جمعیتی از «جمشید» و سنت ها و هنرهای نوروزی نبود؟

می گویند «قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید.» خوشا آنان که قبل از آنکه گرفتار اختلاف و منازعه و لطمه و زیان بشوند، قدر آنچه که دارند را بدانند: زندگی در کانادا بر مبنای قوانین مترقی و برخورداری از این همه تسهیلات، تکنولوژی، امکانات، آزادی و حتی امکان گرفتن گرنت برای فعالیت های هنری و اجتماعی و غیره که فرصت می دهد بسیار راحت تر و مفیدتر در جهت مصالح عموم و مصالح کامیونیتی «عمل» کرد.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست