ارسال 227 میلیون پیام روزانه با سل فون در کانادا

کانادایی ها هر ساعت حدود 10 میلیون پیامک text message با سل فون خود ارسال می کنند که بالغ بر 227 میلیون پیام روزانه است.
ارسال پیامک با سل فون پدیده رو به رشدی است که حتی هنگام رانندگی هم مشاهده می شود. حتی عابران پیاده هم گاهی تمرکز خود را به پیامک معطوف کرده و از تقاطع با بی احتیاطی عبور می کنند.
یکی از شهروندان، ارسال پیامک را برای انجام کارهای روزانه ضروری می داند اما می گوید سعی کرده که “بله”، “خیر”، “در راه هستم” و سایر پیامهای کوتاه را بیشتر استفاده کند. او می گوید تعدادی از رانندگان را مشاهده کرده که هنگام رانندگی، همبرگر گاز می زنند، آرایش می کنند، ریش می تراشند و ارسال پیام کوتاه، آنقدر حواس راننده را پرت نمی کند.
یک موسسه بیمه در مانیتوبا Monitoba مطالعه ای در این راستا انجام داده و می گوید راننده هنگام ارسال پیامک، پنج ثانیه به سل فون نگاه می کند و اگر در بزرگراه در حال حرکت باشد مسافتی بیش از طول یک زمین فوتبال را طی خواهد کرد که این حواس پرتی ها بسیار خطرناک است.
جریمه مکالمه با سل فون یا ارسال پیامک 199.80 دلار در مانیتوبا است. صادفات زیادی به علت پیامک رخ داده که حتی منجربه قتل شده است.
در کبک هنگامی که زنی در حال ارسال پیام خود بود به عقب تریلر کوبید و در تصادف جان داد. این حادثه در ژانویه امسال رخ داد.
هنگام رانندگی، بهتر است هیچ فعالیت دیگری انجام نشود.

کندین پرس
آگهی
آگهی
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست