احکام دادگاه برای 3 متهم به قتل علی گرکان

سرانجام دادگاه رسیدگی به پرونده قتل علی گرکان در شهر “بری” واقع در شمال تورنتو به کار خود پایان داد و هیأت ژوری، هر سه متهم این پرونده را گناهکار شناخت.

آرش آرشوند: قتل از نوع درجه دوم میزان مجازات در 25 جون اعلام می شود

آرش آرشوند: قتل از نوع درجه دوم
میزان مجازات در 25 جون اعلام می شود

پیام خستو: قتل از نوع درجه اول محکوم به حبس ابد (بدون حق درخواست فرجام برای 25 سال)

پیام خستو: قتل از نوع درجه اول
محکوم به حبس ابد (بدون حق درخواست فرجام برای 25 سال)

محمد الکزراگی: قتل از نوع درجه اول محکوم به حبس ابد (بدون حق درخواست فرجام برای 25 سال)

محمد الکزراگی: قتل از نوع درجه اول
محکوم به حبس ابد (بدون حق درخواست فرجام برای 25 سال)

پیام خستو 25 ساله و محمد الکزراگی 28 ساله محکوم به قتل از نوع درجه اول و آرش آرشوند 26 ساله محکوم به قتل از نوع درجه دوم شناخته شدند.
علی گرکان ساکن تورن هیل بود. جنازه او که 15 ضربه چاقو خورده و سپس به اتش کشیده شده بود، در 7 نوامبر 2008 در یک جاده فرعی در شهرک “اسا” در نزدیکی بری پیدا شد.

تصاویر گرفته شده توسط دوربین ایمنی پمپ بنزین اسو واقع در 7015  خیابان یانگ در تورن هیل از محمد الکزراگی در 6 نوامبر 2008

تصاویر گرفته شده توسط دوربین ایمنی پمپ بنزین اسو واقع در 7015 خیابان یانگ در تورن هیل از محمد الکزراگی در 6 نوامبر 2008

به گزارش وب سایتwww.yorkregion.com دادگاه، پیام خستو و محمد الکزراگی را به حبس ابد که برای 25 سال حق درخواست فرجام نخواهند داشت، محکوم کرد. میزان محکومیت آرش آرشوند قرار است در 25 جون اعلام شود.
محاکمه این سه تن از فوریه گذشته شروع شد.
در جریان این دادگاه اطلاعات وسیعی درباره روابط 3 متهم و علی گرکان که از تابستان 2008 شروع و به قتل وی منتهی گردید،  به میان آمد.
تاکید دادستان بر این بود که 3 متهم خیلی با دختر علی گرکان و دو دوست دیگر وی نزدیک بودند و به دفعات با هم به گردش در پارک های اطراف منطقه یانگ و فینچ می رفتند و مشروب می نوشیدند و ماری جوانا می کشیدند.
این سه نفر علی گرکان را متهم به رفتار نامناسب با یکی از دوست دخترهایشان کرده بودند.
علی گرکان اجازه داده بود که این دو دختر که از خانه گریخته بودند، تا زمانی که بتوانند مستقل زندگی کنند، در آپارتمان او زندگی کنند.
دیوید استاینبرگ وکیل مدافع آرش آرشوند بر این بود که آرشوند در جنایت دست نداشته اما به از میان بردن جنازه کمک کرده است.
یکی از گزارشات سان مدیا حاکی است که هیأت ژوری توصیه اش این بوده که آرش آرشوند برای 20 تا 25 سال حق فرجام نداشته باشد.آگهی

آگهی
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

با یک کلیک در روزنامه سلام تورنتو انلاین عضو شوید!

و داغ ترین اخبار کانادا را سریعا در ایمیلتان دریافت کنید