آسان شدن تغییر نام خانوادگی افراد مطلقه از ابتدای 2012

افرادی که پس از ازداوج، در انتاریو از هم جدا شوند ساده تر میتوانند به نام خانوادگی خود قبل از ازدواج مراجعت کنند…

طبق مقررات قبلی افراد طلاق گرفته فقط 90 روز فرصت داشتند تا با پرداخت 25 دلار تقاضای استفاده از نام خانوادگی قبلی خود را ارائه کنند و پس از آن مدت، مبلغ 137 دلار و مدت زمان بررسی نیز بسیار طولانی تر بود.
از ابتدای سال 2012 محدودیت زمانی 90 روز حذف شد. بنابراین اصلاح نام خانوادگی پس از طلاق، همان 25 دلار را هزینه دارد.

منبع: Ministry of Goverment Servicesآگهی

آگهی

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست