کارنامه يکساله شهردار ماجرا آفرين تورنتو

پس از 10 سال عضويت در شوراي شهر تورنتو از ناحيه اتوبيکوک شمالي، در سن 41 سالگي راب فورد توانست در اکتبر سال گذشته با 47 در صد آرا رقيب قدرتمندش، جورج اسميترمن را (36 در صد آرا)  با اختلاف 100 هزار راي شکست دهد و شهردار تورنتو گردد…

از همان آغاز مبارزات انتخاباتي، راب فورد نشان ميداد که براي شهرداري شهري مانند تورنتو که در دنيا به عنوان متنوع ترين شهر از نظر قوميت هاي ساکنين آن شناخته شده است، با مشکلاتي مواجه خواهد بود. ولي بررسي سير وقايع يکسال گذشته از پيچيده گي اين اتفاقات ميکاهد.

  فورد قبل از شهردار شدنش نسبتا کمتر خبر ساز بود. اما در جريان انتخابات خبر هاي کمتر شنيده شده اش، بطور گسترده بازگو شدند. اهم آنان عبارتند از:آگهی

آگهی

• دستگيري و متهم شدن به مستي و داشتن مواد مخدر در فلوريدا در 11 سال قبل.

• درگيري با يکي از بازيکنان فوتبال زماني که مربيگري تيم فوتبال يک دبيرستان تورنتو را بعهده داشت که منجر به خاتمه همکاريش با مدارس تورنتو شد.

• در گيري با همسرش و بازداشتش در سال 2008 به اتهام توسل به خشونت و تهديد به مرگ.

مبارزات انتخابات شهرداري و تحصيلات فورد:

 در اوايل انتخابات، فورد در مصاحبه اي مطبوعاتي طوري وانمود کرد که از دانشگاه کارلتون اتاوا در رشته علوم سياسي فارغ  التحصيل شده است. ولي بزودي معاون ارتباطاتش تاکيد کرد که فورد تنها 2 واحد درسي کم داشت که مجبور به ترک دانشگاه شد. ولي تحقيقات بعدي نشان داد که او تنها يک سال در آن دانشگاه بوده و بعدا چند واحد درسي هم از دانشگاه يورک گرفته است.

فورد در دوران عضويت  در شوراي شهر بعنوان مخالفي سر سخت براي شهردار- ديويد ميلر- و طرحهاي وي محسوب ميشد. از جمله موارد اين مخالفت ها، کم کردن کارکنان شهرداري از طريق روش هاي خصوصي سازي خدمات، کم کردن بودجه دفاتر اعضاء شوراي شهر، مخالفت با سرمايه گذاري در سيستم هاي حمل و نقل عمومي از محل بودجه هاي دولتي، و مخالفت با آماده سازي شهربراي استفاده بيشتراز دوچرخه را ميتوان نام برد.  نقطه نظرات راستگراي سياسي فورد در تقابل با عقايد شهردار متمايل به چپ و اکثر نمايندگان پشتيبان شهردار،در آخرين سال منتهي به انتخابات، انعکاس چشمگير در  مطبوعات و اهالي تورنتو داشت.

عملکرد ضعيف شهردار در تقابل با اتحاديه ها بخصوص اعتصاب کارکنان شهرداري در جمع آوري زباله، زمينه پذيرش افکار گاهاً افراطي راستگراي فورد در ميان شهروندان تورنتو را بوجود آورد.

مبارزات 5 ماهه انتخابات شهرداري ميدان مناسبي براي عرضه شعار هاي عامه پسند فورد را بوجود آورد. شعارهاي مانند «احترام به ماليات دهندگان» و «کاهش هزينه هاي غير ضروري» از مقبوليت فراواني در عموم مردم بر خوردار شد و توانست پشتيباني مالي چشمگيري را براي مبارزات انتخاباتي اش فراهم کند. زمينه ديگر موفقيت اين شعارها نگراني مردم از شرايط اقتصادي دوران رکود اقتصادي و تعارض آن با نمايش قدرت برخي از اتحاديه ها و جلوه گر کردن « سوء مديريت مالي» در شهرداري از طرف تيم انتخاباتي فورد بود. نهايتا صداي متعادل کانديداي ميانه رو حزب ليبرال، جورج اسميترمن، معاون اول قدرتمند  استاندار انتاريو، مغلوب شعار کوتاه فورد « ريخت و پاش کافيست» شد.  

دوران «ماه عسل» 6 ماهه اول اولين سال شهرداري فورد را حتي با وجود لغزش هاي زياد، ميتوان موفقيت آميز توصيف کرد. پاک کردن شعار هاي ديوارها، کاهش 40 درصدي بودجه دفتر اعضاء شوراي شهر،تصويب TTC  به عنوان نياز مبرم مردم، و لغو ماليات ثبت خودروها -در سطح محدود تر- از جمله اهم اين اقدامات بوده اند که پشتيباني خوبي از آنها شد. در انتهاي اين دوره بود که فورد در اوج محبوبيت خود توانست با اعلام پشتيباني از استيون هارپر و نامزد هاي محافظه کار منطقه GTA، تاثير بسزايي درانتخابات دوم ماه مي پارلمان فدرال و پيروزي اکثريت هارپر، بجاي بگذارد.

در ابتداي 6 ماهه دوم، از هر 3 نفر اهالي تورنتو 2 نفر از فورد و اقداماتش پشتيباني ميکردند. با عدم موفقيت در پيدا کردن و متعاقبا از بين بردن منابع ريخت و پاش، آنطور که در شعار هايش قول داده بود، مجبور به استخدام شرکت مشاور (KPMG ) جهت چاره سازي براي کسري بودجه قابل پيش‌بيني شهر گرديد. توصيه هاي اين مشاور در کاهش خدمات، و فروش داراييها و اخراج کارکنان که عمدتا مغاير با

وعده هاي انتخاباتي‌اش بود، نقطه عطف درسقوط ميزان محبوبيتش بود.  بطوري که در حال حاضر تنها حدود يک نفر از هر 3 نفر شهروند تورنتو از فورد پشتيباني ميکنند.

از جمله اقداماتي که  از آنها به عنوان نشانه هاي بارز عدم صلاحيت راب فورد (و همچنين  برادرش داگ ) در مديريت شهر تورنتو تلقي ميشود، ميتوان از موارد ذيل ياد کرد:

• مخالفت با طرح توسعه شبکه حمل و نقل وعمومي (Transit  City ) از بودجه دولتي که به از بين رفتن مليونها دلار هزينه هاي اوليه انجام شده گرديد.

• ارائه طرح شکست خورده  بازسازي ساحل تورنتو (Toronto  Waterfront ) که منظور سياسي آن انتقال قدرت از دست مجريان کنوني آن به بخش خصوصي بود.

• تهديد به بستن برخي از کتابخانه ها و يا محدود کردن ساعت کار آنها

• امتناع از حضور در  مراسم «دگر باشان جنسي» که بيش از يک مليون نفر را به اين مراسم در تورونتو جذب ميکند. از نظر بسياري بهانه الويت خانواده براي اين کار با قبول مسوليت سمتي که بيشترين نياز به ارتباط با شهروندان را دارد، در تعارض کامل قرار دارد.

اين عملکردها نشانگر بارز اين واقعيت  بودند که فورد بر خلاف وعده انتخاباتيش تنها شهردار بخشي از اهالي تورنتو است!

روند نزولي قدرت سياسي فورد تا آنجا پيش رفت که در انتخابات ماه پيش استاني، حتي رهبر حزب راستگراي محافظه کار استان- تيم هوداک – از نزديکي به فورد جهت جلوگيري از بد ناميش، خودداري کرد. نتيجه اين انتخابات در منطقه تورنتو بزرگ که با شکست قريب به اتفاق نامزد هاي راستگرا همراه بود، نشان داد که از فورد و آنچه از آن به تاسي از جنبش افراطي راستگراي TEA  Party  آمريکا، « ملت فورد» -Ford  Nation – ياد ميشود، تقريبا اثري بر جاي نمانده است.

همچنين است نا بساماني در مديريت کلي شهرداري در تصويب بودجه عملياتي 10 ميليارد دلاري شهر. اين واقعيت که برخي از منابع درآمدي با کوتاه نگري اوليه حذف شده اند، هم اکنون چشم انداز بوجود آمدن کسري بودجه و يا قطع يا کاهش بسياري از خدمات شهري را تصوير ميکند.  

جنجال آفريني هاي برادران فورد!

سير اتفاقات در چند ماه گذشته تصوير ناخوشايندي از اين دو برادر در اذهان عمومي به وجود آورده. داگ فورد که در پشتيباني از برادرش و پيشنهاد کاهش خدمات، از بستن کتابخانه ها  پشتيباني ميکرد،در مواجه با خبر نگاران که به وي گفتند بسياري از جمله مارگارت آتوود(Margaret Atwood)  با اين اقدام مخالف هستند، گفت من اصلا چنين کسي را نميشناسم! ياد آور ميشود، آتوود يکي از بارز ترين شخصيت هاي ادبي، فرهنگي کانادا محسوب ميشود. با اين وجود، داگ را ميتوان در مقايسه با برادر کوچکتر- راب – عاقلتر دانست! واقعه 10 روز پيش شهردار در مواجه با تيم کمدين CBC، که در آن بجاي خنديدن به پليس زنگ زده، خود تبديل به ماجراي افتضاح گونه ديگري شده. خانم ماري والش (Mary Walsh)  شخصيت  و کمدين شناخته شده ديگر در سطح کانادا  براي راب  فورد شهردار، ناشناس بود، و حضور وي را تهديد جاني براي خود و خانواده اش تلقي کرد و در فاصله کوتاه 3 بار به پليس زنگ زد! بعدا، استدلال وي در توجيه توسل به پليس، تاريکي هوا و همراه بودن دخترش را ياد آور شد، و اينکه جان خود و خانواده اش را در خطر ديده، همگي با ديدن شواهد، سؤال برانگيز و نا معقول به نظر ميرسند. اما ماجراي اصلي اين افتضاح در ناسزا گويي  شهردار به اپراتور 911  نهفته مي باشد. متن سخنان زننده نسبت داده شده به شهردار که شامل  فحاشي و هتاکي بوده، به مطبوعات کشيده شد، که متعاقباً فورد طي بيانيه اي  به ابراز بخشي از آن گفته ها نسبت داده شده مهر تاييد زد. سوابق اينگونه مواجهات همچنين شامل 2 مورد ديگر بد دهني به معترضين خود که در هنگام رانندگي در حال مکالمه با تلفن هم بوده، ميباشد. در آخرين موردي  که در هفته جاري به مطبوعات کشيده شد، مساله سفارش کارت ويزيت خود و اعضاء دفترش به شرکت چاپ متعلق به خانواده اش بوده است. کارت ها بصورت لوکس و با قيمت چند برابر معمول در شرکت خانوادگي اش چاپ و صورت حساب آن به مبلغ حدود 1500 دلار در سپتامبر از بودجه شهرداري پرداخت ميشود. روز 1 نوامبر، شهردارمجبور ميشود مبلغ فوق را از جيبش پرداخت کند!

اينکه مورد تصميم گيري ناچيز – کارت ويزيت – باشد و يا  کلان – Toronto  Waterfront – اين واقعيت که وي در قضاوت هايش دچار خطا ميشود را آشکار ميکند. و يا اينکه حقايق در مقابله شهردار با CBC و نوار مکالمات با اپراتور 911 به چه طريق تکميل گردند، موضوعي مهم ولي ثانوي است. مطلب مهمتر تصويريست که شهردار ازشخصيت نا متعادل، غير قابل اعتماد و پرخاشگر خود نه تنها در پيش شهروندان تورنتو بلکه هم اکنون در سطح کانادا از خود به جاي گذاشته است. بي دليل نيست که در نظر سنجي که حتي قبل از اين چند واقعه اخير انجام شده بود، راب فورد مقام دوم را از آخردر ليست ميزان محبوبيت شهرداران کانادا را از آن خود کرده بود.

 در اين شرايط ادامه 3 سال باقي مانده از دوران شهرداري فورد کمي نا معلوم به نظر ميرسد.

Amini
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید