چه کسی میگوید همکاری گروهی نمیتوان کرد؟

سلام تورنتو این هفته تصمیم گرفت تا به جای صبح پنجشنبه ششم اکتبر، در صبح جمعه هفتم اکتبر منتشر شود تا بلکه خبر پیروزی دکتر مریدی را با خود به ارمغان آورد. خوشحال هستیم که با خبري خوش به نزد شما مي‌آييم. Moridi during his campaign

*** 

این پیروزی نتیجه زحمات همه آن کسانی است که در ماهها و هفته های اخیر، داوطلبانه، بی شائبه، مبتکرانه و دلسوزانه، برای موفقیت دکتر مریدی تلاش کردند.
پیروزی دکتر مریدی در انتخابات عمومی ششم اکتبر انتاریو و راه یافتن دوباره او به پارلمان انتاریو، علاوه بر ثمراتی که برای ساکنان ریچموندهیل دارد، شاهدی است بر یک واقعیت شیرین که: آری، کامیونیتی ایرانی-کانادایی به کار گروهی Team work اهمیت میدهد و اگر اراده کند، این نوع از همکاری را که ایرانی تباران در همه جای دنیا سخت به آن نیازمندند، به بهترین شکل خود انجام خواهند داد.آگهی

آگهی

دکتر مریدی در حین 33 روز مبارزه انتخاباتی اخیر، توانست با تدبیر، پشتکار، دقت و ابتکار، زمینه ساز این همکاری گروهی باشد. به همین خاطر به دکتر مریدی از دو بابت تبریک میگوئیم، هم بخاطر پیروزی در انتخابات پنجشنبه شب، و هم به خاطر هدایت جوانان و اعضای کامیونیتی ایرانی-کانادایی به سمت همکاری جمعی، همین جا اضافه کنیم که این همکاری فقط محدود به داخل کامیونیتی نبود بلکه میان گروه کثیری از داوطلبان جوان و غیر جوان، زن و مرد، ایرانی تبار و غیر ایرانی تبار، از طبقات گوناگون، از نسل های مختلف، و از نسلهای مختلف، و از رنگها و نژادها و تبارها و فرهنگهای گوناگون بود.

از تابلوهای انتخاباتی دکتر مریدی که در روزهای اخیر در سراسر خیابانهای ریچموندهیل به شکل مرتب به چشم میخورد، تا حضور صدها نفر از جوانان داوطلبی که در همین روزها با مراجعه به خانه ها و صحبت و توضیح و کمک به ساکنان برای شرکت هر چه آگاهانه در انتخابات، تا حضور صدها تن دیگر از اعضای کامیونیتی ایرانی تبار و اعضای کامیونیتی بزرگ ریچموندهیل در پنجشنبه شب در رستوران شیراز برای جشن گرفتن پیروزی دکتر مریدی همه و همه گویای این مهم بود که: You Plan for Success 

در شرایطی که دنیا را بحران اقتصادی فرا گرفته، ساکنان اونتاریو با رای دادن مجدد به دولت لیبرال به رهبری دالتون مک گینتی، تغییرات نسنجیده را به صلاح ندانستند و بر سیاست لیبرالها و محورهای اصلی آن یعنی توسعه بهداشت و درمان، توسعه آموزش و پرورش، توسعه حمل و نقل عمومی و ساب وی و کالج ها و دانشگاهها، و ایجاد کودکستانهای تمام وقت دولتی برای کودکان 4 و 5 ساله در همه مدارس اونتاریو، راي دادند.ساکنان ریچموندهیل نیز، دکتر رضا مریدی را همچنان نماینده شایسته خود برای پارلمان انتاریو دانستند. امید آن که در پایان دور جدید چهار ساله، شاهد پیشرفتهای گسترده تر و اساسی تر انتاریو و ریچموندهیل در همه عرصه ها باشیم.

Amini
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید