پسر 11 ساله قربانی رانندگی در حال مستی

در شب کریسمس در منطقه واترلو اتفاق افتاد

جرمی گلن فیلد Jeremy Glenfield راننده 33 ساله متهم به رانندگی در حال مستی منجر به تصادف و قتل است…

او با اتومبیل خود به شدت با اتومبیل دیگری تصادف کرد و پسر 11 ساله آنان قربانی تصادف شد.
این پسر 11 ساله همنام قاتل خود و جرمی کریگ هابر Geremy Craighuber نام دارد. برادر بزرگتر مقتول هم چند ماه قبل، قربانی تصادف دیگری شده بود.آگهی

کندین پرس

Amini
fit4vip
fit4vip

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید