نیروهای ناتو در سوریه دخالت میکنند

سربازان  کانادا، یکسال دیگر در دریای مدیترانه به گشت زنی ادامه میدهند

با توجه به خاتمه ماموریت نیروی دریایی سلطنتی کانادا در لیبی، آنان یکسال دیگر در دریای مدیترانه به گشت زنی ادامه خواهند داد…

طبق اعلام پیتر مک کی وزیر دفاع کانادا نیروی دریایی سلطنتی کانادا یکسال دیگر به گشت زنی ادامه خواهند داد

طبق اعلام پیتر مک کی وزیر دفاع کانادا نیروی دریایی سلطنتی کانادا یکسال دیگر به گشت زنی ادامه خواهند داد...

پیتر مک کی Petter Mackay وزیر دفاع کانادا روز یکشنبه 20 نوامبر این خبر را در هالیفکس اعلام کرد.
جلسه امنیت بین المللی در هالیفکس با حضور مسئولین دفاعی 16 کشور برگزار شد و آنان وضعیت سوریه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.آگهی

بر اساس این گفتگو ها، بعلت وخامت اوضاع سوریه، نیروهای ناتو NATO احتمالاً در این کشور مداخله خواهد کرد.
البته وزیر دفاع کانادا گفت که هنوز زود است که عملیات نظامی در سوریه را ضروری بدانیم. زیرا قرار است شورای امنیت سازمان ملل اقدامها و تحریم ها را علیه سوریه بررسی کند.

Source: CBC

Amini
fit4vip
fit4vip

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید