مدیر مدرسه و مسئول دفتر آن متهم به تقلب

مدیر مدرسه و مسئول دفتر مدرسه ای دولتی آون Owen Public School در بین سالهای 2006 تا 2009 به تقلب متهم شد و قرار است 7 فوریه در دادگاه مکاکمه شوند…

آنان متهم هستند که خرید های مصوب شده در شورای والدین را بجای آنکه از مبالغ هدیه شده توسط والدین خریداری کنند از بودجه مدرسه هزینه کرده اند. پلیس میگوید متهمان از مبالغ اهدایی والدین، کالایی خرید کرده اند که مورد تصویب شورای والدین مدرسه نبوده است. این مدرسه در جنوب بزرگراه 401 و غرب خیابان بی ویو قرار دارد.
آگهی
آگهی
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست