سقف چکّه دار نمیخواهیم!

«مثل سینیورهای کامیونیتی های دیگر، ما هم یک جای ثابت و مناسب میخواهیم.» 

یکی از قدیمی ترین و مفیدترین انجمن ها در کامیونیتی ایرانی، کانون شهروندان ارشد است. این کانون هر هفته چندین برنامه آموزشی، سرگرم کننده، و مفید برای سینیورهای کامیونیتی ما ترتیب میدهد، با این وجود سالهاست از زبان مسئولان آن میشنویم که برای محل گردهمایی های خود با چه مشکلاتی رو به رو هستند. 

هفته پیش خبرنگار سلام تورنتو با اعضای هیأت مدیره کانون مصاحبه داشت. او تعریف می کند در حالی مصاحبه را انجام میداده که از سقف مکان موقت برنامه های کانون، آب به روی میز می چکیده! شهروندان ارشد کامیونیتی ایرانی -کانادایی جایی خوب، شیک و مجهز میخواهند. آگهی

ما در سلام تورنتو بارها درباره لزوم داشتن یک کامیونیتی سنتر طراز اول نوشته ایم. کامیونیتی ایرانی جنوب اونتاریو هنوز یک کامیونیتی سنتر ندارد.

گروه های پر شمار و مهمی چون کانون شهروندان ارشد یک جای مناسب و شایسته ندارند. 
این را می دانیم که بعضی از کامیونیتی های دیگر که از نظر جمعیت، از کامیونیتی ما بزرگتر نیستند، نظیر کامیونیتی کره ای، بیش از یک کامیونیتی سنتر دارند. 

شهناز هاشمی رئیس هیأت مدیره کانون می گوید سینیورهای کامیونیتی های قومی دیگر، همه دارای مراکز ثابت و مجهز هستند. 
راستی کامیونیتی های قومی دیگر، نظیر کره ای، هندی ها، یهودیان، لهستانی ها و غیره، هر کدام دارای چند کامیونیتی سنتر هستند؟ کانون های شهروندان در کامیونیتی های دیگر از چه نوع تسهیلاتی برخوردار هستند؟

بسیار بجاست که پژوهشگران و دانش جویانی از کامیونیتی ما، دست به یک تحقیق علمی و کامل درباره امکانات و تسهیلات کامیونیتی های دیگر بزنند.
آنها چه تشکیلاتی دارند؟ گردهمایی های اجتماعی و یا کانونها و انجمن های شهروندان ارشد خود را چگونه ترتیب می دهند؟ اگر گرنت و مساعدت های مالی از تشکیلات گوناگون دولتی و یا بنیادهایی نظیر Ontario Trillium Foundation گرفته اند، چگونه بوده و چه مراحلی را گذرانده اند؟ 
باید دید کامیونیتی های دیگر چه زحماتی کشیده و چه قدمهایی برداشته اند. 

کانون شهروندان ارشد در واقع کانون پدران و مادران ماست که اکنون در سنین بازنشستگی نیاز به استراحت و گذران اوقات فراغت خود به شیوه ای عالی و مدرن دارند. 

پشتیبانی از آنها، در واقع آینده نگری برای خود و نسلهای بعدی است.

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

با یک کلیک در خبـــرنــامه سلام تورنتو عضو شوید!

و داغ ترین اخبار کانادا را سریعا در ایمیلتان دریافت کنید