سخنگوی پارلمان انتاریو چه کسی خواهد شد؟

فرانک کلیس نماینده محافظه کاران از منطقه آرورا - نیومارکت برای سمت «سخنگوی مجلس» اعلام نامزدی کرد

از 6  اکتبر که راي دهندگان انتاريو، دولت اقليتي ليبرال به رهبري دالتون مک گينتي را انتخاب کردند، همچنان آينده سياسي استان، تا بازگشايي مجلس در 14 نوامبر، دستخوش تحولات است…     

به عنوان مثال، بر خلاف عرف  دمکراتيک کانادا دالتون مک گينتي در سخنراني پيروزي خود اشاره اي به همکاري با ديگر احزاب نکرد.  وي دعوت آندره آ هورواث، رهبر حزب ان دي پي را نيز براي جلسه تبادل نظر نه تنها ناديده گرفت که به آن  هم پاسخ نگفت، که اين موضوع باعث ناخشنودي رهبر حزب محافظه کاران، تيم هوداک، شد.

دالتون مک گينتي در عوض با   بيل ديويس نخست وزير محافظه کار انتاريو که  از سال 1975 تا 1981 ، دولت اقليت را رهبري مي کرد ، روز 11 اکتبر ملاقاتي در دفتر خود در پارلمان داشت  .  به نظر مي آيد اين حرکت ، اختلافات دروني حزب محافظه کاران را دامن بزند. زيرابرخي از تحليل گران معتقدند ، تيم هوداک ، انتخابات پيروز را به اين دليل که به توصيه هاي مايک هريس و بيل ديويس توجه نکرد ، واگذار کرد.آگهی

آگهی

دالتون مک گينتي روز دوشنبه 24 اکتبردر حالي که در مرخصي بسر مي برد ، کميته اي را مسئول هماهنگي با ان دي پي و محافظه کاران تعيين کرد که کارها ي مجلس هماهنگ تر پيش برود. بر اساس بيانيه دالتون مک گينتي، ظاهراً روساي احزاب در پارلمان ، روزانه ملاقات خواهند داشت ولي اعضاي اين کميته ملاقاتهاي هفتگي خواهند داشت. 

جان ميلوي، رئيس ليبرال ها در مجلس و معاونش جيم برادلي، همراه با  جف لي آل، مسول کميته انضباطي و مادلين ميل تيور، معاونش در اين کميته از جانب ليبرال ها ، حضور خواهند داشت.  جيم ويلسون ، مسئول محافظه کاران در مجلس،  گفته که نمايندگاني را براي اين کميته منظور خواهد کرد.

آندره آ هورواث، نيزقول همکاري با اين کميته را داده است ولي همچنان، بر تقاضاي خود براي ملاقات سه جانبه با مک گينتي و تيم هوداک، اصرا ر مي ورزد.

در اين ميان، روز پنج شنبه هفته گذشته 20 اکتبر، دالتون مک گينتي کابينه خود که  شامل 22 نفربود  را با تغيير اتي، معرفي کرد. اين کابينه که 6 نفر کمتر از دوره قبلي را در خود دارد، از چند منظر قابل بررسي است.

1- گفته مي شود که 6 پست خالي براي نمايندگان احزاب مخالف هست که احتمالا بخواهند از حزب خود، به حزب ليبرال بپيوندند. حزب ليبرال نياز به يک راي براي اکثريتي شدن دارد.

درسطح فدرال ، وسوسه پست وزارتي، افرادي مانند خانم بليندا استروناک را از محافظه کاران به کابينه ليبرال پل  مارتين  ، سوق داده است. بليندا استروناک نقش ميانجي گر در ادغام دو حزب محافظه کار و اصلاح طلب (رفرم – به رهبري پرستون منينگ و استاک ول دي)، را داشت که به بقدرت رسيدن هارپردر همان سال  انجاميد. بليندا ، دوست دختر پيتر مک کي وزير دفاع فعلي  بود که تا شب قبل از اعلام  پيوستن بليندا به ليبرال ها، از اين موضوع خبري نداشت وموضع گيري مک کي در مجلس عليه بليندا، جنجالي هم براه انداخت. 

ديويد امرسون  نماينده ليبرال برتيش کلمبيا تنها دو هفته بعد از انتخابات 2006  به محافظه کاران پيوست و  پست وزارت را از هارپر دريافت کرد. امرسون در  انتخابات 2011  شرکت نکرد.

2- انتخاب سخنگوي مجلس

سخنگوي مجلس که نظم جلسات را بر عهده دارد ، با راي مخفي توسط نمايندگان انتخاب مي شود. عمدتا، سخنگوي مجلس که حقوق چند هزار دلاري بيشتر و سکونت در مجلس را به عنوان ، امتياز برخوردار خواهد شد ، در راي گيري ها بيطرف خواهد ماند و در راي گيري هاي مساوي ، با دولت همراه خواهد شد. به همين دليل امسال، 4 ليبرال در پي بازنشستگي سخنگوي قبلي، خود را براي اين پست نامزد کرده بودند . سخنگوي مجلس ، از حزب ليبرال مي تواند راي ليبرال ها از 53 به 52 کاهش بدهد و اين قدرت مانور انها را در راي گيري هاي حساس  ، کمتر خواهد کرد . ولي روز سه شنبه 25 اکتبر، دريک حرکت غير منتظره، فرانک کليس نماينده محافظه کاران از منطقه ارروا و نيو مارکت، براي کسب سمت «سخنگوي مجلس» ، اعلا م نامزدي کرد.

اين حرکت کليس که قبلا عليه تيم هوداک ،براي کسب رهبري حزب محافظه کاران رقابت کرده بود ، يک نارضايتي جدي از ادامه رهبري هوداک هست که گفته ميشود، سياست هاي شخصي هوداک را باعث شکست حزب مي داند.  اين حرکت باعث خوشحالي ليبرال ها خواهدشد زيرا تعداد نمايندگان مخالف در برابر دولت اقليت 52 به 52 خواهد شد.  نامزدي کليس، نا خرسندي هوداک را به همراه داشت که اعلام کرد وي پست هاي مختلفي را به کليس پيشنهاد کرده بود ولي وي انرا نپذيرفته است . آندره آ هورواث اعلام کرد که از نامزدي کليس حمايت نخواهد کرد.

کليس روز چهارشنبه اعلام کرد که وي قصد دارد تجارب خودش را در اين پست ، براي مجلس هزينه کند  اينکه قصد ندارد ، بطور سنتي در زمانهايي که راي وي لازم باشد، با راي دولت همراه شود .

اينکه چه کسي سخنگوي مجلس انتخاب شود ، در هفته هاي آينده روشن خواهد شد ولي مسير حوادث نشان مي دهد که پارلمان داغ تري براي انتاريو درپيش خواهيم داشت.

Amini
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید