زنده باد اعتدال کانادایی

«مارکس و انگلس  نوشتن مانیفست کمونیزم را از اروپا شروع کردند و یا این جمله: «شبحی اروپا را فرا میگیرد….»

روزنامه گلوب اندمیل روز سه شنبه 11 اکتبر در بالای صفحه اول خود نوشته است:آگهی

«From Europe A Growing Shadow»

«شبحی از اروپا دامن می گسترد…» تئوری های مارکس و انگلس، تلاشی بودند برای تعریف کردن تاریخ گذشته بشر و ارائه تئوریهایی برای آینده که البته با گذشت زمان و وقوع تحولات علمی و پیشرفت بشر، جای خود را به اندیشه ها و تئوریهای دیگری سپردند. قصد من اینجا نقد مارکسیزم نیست و سلام تورنتو نشریه ای سیاسی- فلسفی نیست. ما یک نشریه عمومی-اجتماعی هستیم و دقیقاً به همین دلیل، تحولات و اتفاقات عمومی -اجتماعی را تعقیب می کنیم و اخبارش را تا آنجا که بر زندگی کامیونیتی ما و کامیونیتی بزرگی که در آن زندگی میکنیم اثر دارد، دنبال کرده و منعکس میکنیم.

خوشبختانه ما در کانادا زندگی میکنیم، کشوری قانونمند با ارکان محکم دموکراتیک که سبب میشود جامعه متمدن و مدرن و معتدل کانادایی از گزند طوفانهایی که این روزها بسیاری از کشورهای جهان را فرا گرفته، نسبتاً در امان بماند.

این همه بگفتم تا به این رسم که:

در یک برهه تاریخی قرار گرفته ایم. در حالیکه در دیگر نقاط جهان، فقر، بیکاری، بحران اقتصادی و بدهکاری، روال عادی زندگی را بر مردمان آن کشورها مختل کرده، اینجا اما در کانادا ما از سلامت و اعتدال اقتصادی- اجتماعی برخورداریم. اینجا ما میتوانیم در سازندگی و آبادانی و رونق اقتصادی، سهم بایسته ای ایفا کنیم. اینجا میتوانیم در روند امور، با شرکت در انتخابات شهری، استانی و فدرال، نقش مستقیم ایفا کنیم. اینجا میتوانیم از حوزه محل زندگی خود نمایندگانی را به هیأت امنای مدارس، به شورای شهر، به پارلمان استان و به پارلمان فدرال بفرستیم و از طریق آنها در تعیین سرنوشت خود و نسل های آینده مشارکت کنیم.

تلویزیون CBC (کانال 23)، SUN (کانال 15)، CPAC (کانال 97) را ببینید. بحث های آزاد را تعقیب کنید و در آنها شرکت کنید.

و البته برای ما نیز مطالب بنویسید و بفرستید.

تا به نام خودتان به چاپ برسانیم. از خواسته ها و نیازهای خود بگوئیم. اینکه چگونه مدارس و دانشگاههای بهتری داشته باشیم.

اینکه چگونه همه با هم، پیر و جوان، سیاه و سفید، اروپایی تبار و آسیایی تبار، همکاری کنیم تا کانادا همچنان در صدر بهترین کشورهای جهان باقی بماند.


Amini
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید