تورنتو دارای قطار هوائی میشود

دالتون مک گینتی نخست وزیر انتاریو روز دوشنبه 19 دسامبر خبر از احداث قطار هوائی Air Rail Line داد…

این قطار دان تاون تورنتو را به فرودگاه بین المللی پیرسون Pearson International Airport وصل خواهد کرد و احداث آن از فصل بهار آغاز میشود.

این قطار هوائی دان تاون تورنتو را به فرودگاه بین المللی پیرسون وصل میکند.  قرار است قبل از آغاز بازیهای پان آمریکن در سال 2015 این قطار آماده شود

این قطار هوائی دان تاون تورنتو را به فرودگاه بین المللی پیرسون وصل میکند. قرار است قبل از آغاز بازیهای پان آمریکن در سال 2015 این قطار آماده شود

احداث پروژه Spur Line و ایستگاههای آن بیش از 1200 شغل ایجاد خواهد کرد. هنگام بهره برداری از پروژه، مسافران از ایستگاه یونیون Union در دان تاون تورنتو به راحتی به ترمینال شماره یک فرودگاه تردد خواهند کرد.آگهی

آگهی

انتظار میرود عملیات ساخت قطار هوائی تا تابستان 2014 تکمیل شود و در سال 2015 که بازیهای پان آمریکن Pan American Games در تورنتو انجام میشود در دسترس عموم قرار بگیرد.
قطار هوایی شلوغ ترین فرودگاه کانادا را به شلوغترین مرکز تردد قطار زمینی و زیر زمینی کشور متصل خواهد کرد و در سال اول، 1.2 میلیون سفر با اتومبیل را کاهش میدهد. این پروژه، تورنتوی بزرگ را برای بیزینس و سرمایه گذاری، جذابتر از قبل خواهد کرد.

در حال حاضر هر سال بیش از پنج میلیون سفر از دان تاون تورنتو به فرودگاه پیرسون انجام میشود و انتظار میرود این آمار تا سال 2020 به نه میلیون افزایش یابد. احداث پروژه توسط مترولینکس Metrolinx نظارت میشود.

منبع: Office of the Premier

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست