تظاهر کنندگان لندن انتاریو به کلیسا پناه بردند

تظاهر کنندگان لندن انتاریو مشابه تظاهر کنندگان تورنتو و سایر شهرهای بزرگ یکی از پارکهای شهرداری را برای بیتوته شبانه انتخاب کرده و چادرهای خود را در آن قرار داده بودند…

اما شهردار و پلیس شهر به تظاهر کنندگان اعلام کردند که طبق مقررات شهرداری، چادر زدن و خوابیدن در پارکها ممنوع میباشد. بنابراین تظاهر کنندگان، به محوطه کلیسای جامع سنت پل St.Paul’s Cathedral این شهر پناه بردند. مسئولین کلیسا، این محوطه را در اختیار تظاهر کنندگان اشغال لندن انتاریو قرار داده بودند.آگهی

آگهی

احتمال دارد سایر شهرها هم بخواهند آئین نامه خود مبنی بر ممنوعیت کمپ در پارکها را به اجرا بگذارند.

دو هفته قبل سلام تورنتو شماره 546 که در تاریخ 20 اکتبر چاپ شده دو مقاله از دیدگاه متفاوت در خصوص جنبش اشغال تورنتو چاپ کرد تا خوانندگان را با آن آشنا کند.

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست