تدابیر دولت کانادا برای مهاجرت زودتر والدین

جیسون کنی وزیر مهاجرت دولت فدرال

جیسون کنی وزیر مهاجرت دولت فدرال

در دو سال آینده، درخواست جدید فرزندان برای آوردن والدین آنها به کانادا پذیرفته نخواهد شد اما میزان سالیانه صدور ویزا افزایش می یابد…

 

دولت فدرال کانادا قصد دارد 165000 پرونده که در نوبت قرار دارند را سریعتر بررسی کند و صف انتظار حدود 7 سال را کاهش دهد. بدین دلیل درخواست جدید در طی دو سال آینده پذیرفته نمی شود. البته به موازات اقدام فوق، میزان صدور ویزا برای پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ حدود 60 درصد افزایش مییابد و هر سال 25000 ویزا برای آنان صادر خواهد شد. طرح دیگر دولت، «سوپرویزا» است که اعضای خانواده را میتوان به مدت دو سال به کانادا دعوت کرد. برای استفاده از این برنامه، میهمان باید معاینات پزشکی را انجام دهد و بیمه درمانی خصوصی Private Medical Insurance خریداری کند. میزبان نیز درآمد سالانه حداقل 17000 دلار در کانادا را داشته باشد. سوپر ویزا قرار است 10 سال اعتبار داشته باشد و پس از دو سال دارنده آن باید درخواست تمدید آنرا ارائه کند. بدیهی است والدینی که با این ویزا وارد کانادا می شوند تحت پوشش بیمه درمانی دولتی نمی باشند و اجازه کار هم نخواهند داشت.آگهی

آگهی
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست