با اتومبیل وارد ایستگاه پلیس شد

مردی با اتومبیل خود به ایستگاه پلیس کمبریج Cambridge در جنوب غربی تورنتو وارد شد …

اتومبیل او با سرعت به قسمت ورودی ساختمان وارد شد و پس از آسیب زدن به قسمتهایی از ساختمان، در قسمت پذیرش متوقف گردید.

حادثه در صبح یکشنبه 13 نوامبر رخ داد و به کارمندانی که در ایستگاه پلیس بودند آسیبی وارد نشد.آگهی

راننده 37 ساله براین ولفرد Bryan Welfred قبل از دستگیری برای مداوا به بیمارستان منتقل گردید.

Amini
fit4vip
fit4vip

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید