ایرانی ساکن بریتیش کلمبیا، مظنون به قتل در بنگلادش

روز چهارم دسامبر حسن سید سومون Hassan Sayeed Sumn بطور مشکوکی در زندان بنگلادش کشته شد و هفته نامه Weekly Blitz چاپ داکا پایتخت بنگلادش، یک مظنون ایرانی ساکن بریتیش کلمبیا را یکی از مظنونین به قتل این فرد معرفی کرده است…

نشریه مذکور گزارش داد زندانی فوق در حال سپری کردن دوران محکومیت خود بود، که توسط طناب در سلول زندان خفه شد.
زن سابق این زندانی، استاد دانشگاه داکا بود و سپس به کانادا آمد تا در دانشگاه بریتیش کلمبیا ادامه تحصیل دهد. به نوشته این نشریه او آنجا با نوید طاهر بین Navid Taher Bin ایرانی که 10 سال از خودش جوانتر بود رابطه داشت.
نیروهای امنیتی بنگلادش در حال بررسی احتمال دست داشتن همسر قبلی مقتول و پارتنر ایرانی او در قتل حسن سید سومون هستند. این گزارش می افزاید تعداد زیادی دانشجوی ایرانی در بنگلادش مشغول تحصیل هستند که میتوانستند ارتباطی برای نوید طاهر بین فراهم کرده باشند.

منبع: Weekly Blitz چاپ بنگلادشآگهی

آگهی

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست