پربازدید

ویدیوکووید-19

2000 خوک در آتش سوزی در شمال لندن انتاریو از بین رفتند

در آتش سوزی در اصطبلی در شمال لندن انتاریو بیش از 2000 خوک از بین رفتند.

حدود ساعت 3 نیمه شب سه شنبه پلیس از این آتش سوزی مطلع شد. در دو هفته گذشته حداقل دو آتش سوزی دیگر در دو اصطبل دیگر حیوانات در انتاریو روی داده است که طی آنها 12+43 اسب از بین رفتند.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19