پربازدید

ویدیوکووید-19

2 نفر مجروح در تعقیب و گریز پلیس

تعقیب پلیس به دنبال اتومبیلی که با سرعت غیرمجاز در حرکت بود باعث تصادف و مجروح شدن دو نفر شد.
این اتفاق در جنوب انتاریو و در منطقه Delhi روی داده است.
این حادثه به دنبال گزارش در مورد یک دستگاه جیپ دزدیده شده آغاز شد. افسران پلیس که این اتومبیل را در بزرگراه 3 شناسایی کرده بودند آن را دنبال می کنند.
این اتومبیل در زمان شناسایی سرعتی برابر با 160 کیلومتر در ساعت داشته است و به سمت بزرگراه 19 در حرکت بود.
این راننده هنگام رد کردن مانع سرعت گیری که پلیس در بزرگراه گذاشته بود به کامیون حامل باری که در کنار جاده بوده برخورد می کند که باعث مجروح شدن سطحی راننده کامیون و راننده جیپ می شود و در حال حاضر Konrad French 34 ساله متهم به رانندگی خطرناک، دزدی بیش از 5000 دلار و فرار از پلیس است.

کندین پرس

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19