پربازدید

ویدیوکووید-19

15 صندلی جدید در پارلمان کانادا برای انتاریو

کمیسیون تعین محدوده انتخابات فدرال Federal Electoral Boundaries Commisson قصد دارد 15 نماینده جدید برای استان انتاریو در پارلمان کانادا اضافه کند.
این نمایندگان مربوط به مناطق و شهرهای زیر خواهند بود:
-Brampton -Cambridge
-Durham -Hamilton
-Markham -Mississauga
-Oakville -Ottawa
-Toronto -York
علت تغییرات جدید افزایش جمعیت این مناطق است.
جمعیت انتاریو از 11.41 میلیون نفر در سال 2001 به 12.85 میلیون نفر در سال 2011 رسید.
زمان اظهار نظر مردم در شهر تورنتو، روز 15 نوامبر خواهد بود و متقاضیان برای اظهارنظر، تا قبل از اول اکتبر بایستی ثبت نام کنند.

کندین پرس

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19