پربازدید

ویدیو

کووید-19

117 پروژه با 22 میلیون دلار بودجه برای کمک به مهاجران جدید انتاریو

انتاریو سالی نزدیک به 100 میلیون دلار برای کمک به اسکان مهاجران جدید و تازه وارد و ادغام آنها در جامعه، در اختیار سازمانها و آژانس هایی که در این زمینه کار می کنند قرار می دهد.

علاوه بر این، دولت انتاریو اعلام کرده که در طی دو سال 2016 و 2017 مبلغ 22/2 میلیون دلار دیگر نیز در 117 پروژه برای اسکان مهاجران اختصاص داده که در اختیار 98 آژانس ویژه اسکان مهاجران و پناهندگان قرار می گیرد.

یکی از اهداف اصلی این سرمایه گذاری، کمک به اسکان و ادغام مهاجران آسیب پذیرتر و جوانان و زنان مهاجر جدید که در ریسک بیشتر قرار دارند می باشد.

خانوم لارا آلبانیز Laura Albanese وزیر شهروندی و مهاجرت انتاریو روز سه شنبه چهارم اکتبر 2016 در مرکز محلات غرب تورنتو West Neighbourhood House حضور یافت تا این خبر را اعلام کند. برای نمونه 417 هزار دلار برای کمک به اسکان مهاجـران جدید در اختیـار همیـن مـرکز قرار می گیرد.

این کمکها در غالب Newcomer Settlement Program در اختیار مراکز و آژانس های کمک به مهاجران جدید قرار می گیرد تا در زمینه مسکن، مهاجران و پناهندگان جدید، و ثبت نام از فرزندان آنها در مدارس، آشنا کردن آنها با زندگی در انتاریو، یافتن کار و کارآموزی و غیره صرف شود.

خدمات کمک به اسکان مهاجران جدید، به صورت رایگان در کامیونیتی های گوناگون و به زبانهای گوناگون ارائه می شود.

برای آشنایی بیشتر با این مراکز و خدماتشان به www.citizenship.gov.on.ca بخش Newcomer Settlement Program مراجعه کنید.

همچنین می توانید از طریق لینک مربوطه در سایت http://www.citizenship.gov.on.ca/english/newcomers/agencies.shtml اسامی این مراکز را ملاحظه کنید.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19