پربازید

ویدیو

کووید-19

کشته شدن هفت زن در سه ماه در کبک؛ به دست پارتنرهایشان

از ابتدای سال تا کنون هفت زن در استان کبک به دست پارتنرهایشان کشته شده اند.

این در حالی است که فقط سه ماه از شروع سال می گذرد .

برای نجات از این وضعیت دردناک اسقف های کلیساهای رومن کاتولیک کبک پا به میدان گذاشته اند . آنها از تمام کلیساهای این استان خواستند که امروز چهارشنبه ۳۱ مارچ به یاد این هفت زن ناقوسهایشان را به صدا در آوردند.

مسئولان پناهگاههای زنان در کبک نیز از همه دعوت کرده اند که روز جمعه در تظاهرات متعددی که در اعتراض به خشونتهای خانوادگی برگزار می شود شرکت کنند.

این پناهگاهها Women’s Shelters از دولت درخواست کرده اند که برای افزایش خدمات به زنانی که گرفتار خشونتهای خانوادگی می شوند بیشتر سرمایه گذاری کند.

خشونت های خانوادگی در کانادا همیشه زیاد بوده ولی از هنگام شروع پندمیک بیشتر شده.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19