پربازدید

ویدیو

کووید-19

کانادا جریمه مسافران هوایی ناقض سه روز قرنطینه در هتل را افزایش داد

کلیه مسافرانی که با هواپیما وارد کانادا می شوند همان ابتدا باید سه روز خود را در هتل قرنطینه کنند تا پاسخ تستشان مشخص شود.

تا به حال مسافرانی که از اجرای این دستور خودداری می کردند سه هزار دلار جریمه  می شدند ولی دولت فدرال این هزینه را افزایش داد و این افراد از روز پنجشنبه سوم جون پنجهزار دلار جریمه می شوند.

پنل مشورتی دولت فدرال هفته گذشته با طرح یکسری از مسائل مربوط به سه روز اقامات اجباری در هتل، از دولت فدرال  خواست که به این برنامه پایان دهد و فقط از مسافرانی بخواهد که سه روز در هتل قرنطینه شوند که برنامه مشخص و قابل اثباتی برای قرنطینه کردن خود نداشته باشند.

برنامه سه روز اقامت اجباری در هتل از ماه فوریه به اجرا گذاشته شد. از آن زمان تا کنون صد ها برگ جریمه برای متخلفان صادر شده.

در رابطه با برنامه سه روز اقامت اجباری در هتل توسط مسافران هوایی چند ایراد مطرح شده که بعضی از آنها عبارتند از:

  • تردید وجود دارد که آیا این برنامه مانع از پخش ویروس کرونا شده یا خیر.
  • عده ای از مسافران برای پرهیز از سه روز اقامت در هتل، ابتدا به ایالات متحده سفر می کنند و از آنجا با اتومبیل وارد کانادا می شوند.

مسافران زمینی نیازی به سه روز اقامت در هتل ندارند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=146956بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19