پربازید

ویدیو

کووید-19

چهار بانک بزرگ کانادا تبلیغاتشان در فیسبوک را متوقف کردند

چهار بانک بزرگ کانادا به بایکوت بین المللی فیسبوک پیوستند. دهها کمپانی بین المللی در اعتراض به زمینه شدن پلاتفورم فیسبوک برای ترویج نژادپرستی و خشونت و اخبار نادرست، تبلیغاتشان را در فیسبوک حداقل تا پایان ماه جولای قطع کرده‌اند.

بانکهای رویال بانک، اسکوشیا بانک و سی آی بی سی کانادا گفتند در ماه جولای در فیسبوک تبلیغ نخواهند کرد.

کمپین بایکوت فیسبوک به نام StopHateForProfit# توسط دهها کورپوریشن بزرگ امضا شده.

به گزارش کندین پرس، جلودار این اقدام ابتکاری سازمانهایی نظیر NAACP وAnti-Defamation League هستند که در واکنش به مطالب آنتی ـ سمیتیک و ضدسیاهان که در پلاتفورم فیسبوک منعکس می شوند، دست به این بایکوت زده‌اند.

کمپانی‌های شرکت کننده در این کمپین، تمامی آگهی هایشان را در این پلاتفورم برای ماه جولای متوقف کرده‌اند. در بعدازظهر چهارشنبه بانک مونتریال نیز به این بایکوت پیوست.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19