پربازید

ویدیو

کووید-19

چرا کرونا دامن انتاریو را رها نمی کند؟

چند روز پیش گفتیم کرونا برای ترک انتاریو عجله ندارد، روز پنجشنبه گفتیم کرونا در انتاریو جا خوش کرده، و حالا در روز جمعه 22 می ارقام جدید نشان می دهند کرونا به پس گردنی‌های محکمتری مانند تستهای بیشتر و ردگیریهای دقیقتر نیاز دارد.

تازه ترین آمار کرونا در انتاریو در روز جمعه 22 می به قرار زیر است:

ـ تعداد بیماران جدید در 24 ساعت گذشته: 441 نفر (این رقم در روز پنجشنبه 413 نفر و در روز چهارشنبه 390 نفر بود.)

ـ جمع  بیماران انتاریو تاکنون: 24628 نفر

ـ نرخ افزایش روزانه: 1.8 درصد .این نرخ در چندین روز اخیر بین 1.5 تا 1.9 درصد در گردش بوده.

ـ تعداد درگذشتگان جدید: 28 نفر

ـ جمع درگذشتگان تاکنون: 2021 نفر

ـ تعداد بهبودیافتگان: 18767 نفر

ـ تعداد تست‌‌های انجام شده درپنجشنبه: 11276 نفر

این تعداد بسیار کمتر از قولهای قبلی است که گفته شده بود روزی 21 هزار تست انجام خواهد شد.

داگ فورد نخست وزیر انتاریو روز پنجشنبه از پایین بودن تعداد تست‌های روزانه ابراز حیرت کرد.بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19