پربازید

ویدیو

کووید-19

پخش کرونا در سه بیمارستان تورنتو ـ نام بیمارستانها

مرکز رسیدگی به اعتیاد و بیماری‌های ذهنی CAMH روز سه شنبه گفت سه نفر دیگر از بیمارانش به ویروس کرونا مبتلا شده اند و پاسخ تستشان مثبت بوده.

مرکز CAMH در دان تاون تورنتو واقع است.

اول بار روز یکشنبه اعلام شد که دو نفر از بیماران این مرکز به ویروس کرونا مبتلا شده اند که حالا مجموع مبتلایان به ۵ نفر می رسد.

به جز این مرکز، در حال حاضر در دو بیمارستان دیگر تورنتو موارد فعال بیماری کرونا وجود دارد که عبارتند از بیمارستان تورنتو وسترن و مرکز پزشکی سنت جوزف.

بیمارستان تورنتو وسترن روز یکشنبه گفت پاسخ تست ۵ تن از کارکنان و سه تن از بیمارانش مثبت بوده.

مرکز پزشکی سنت جوزف نیز روز یکشنبه وجود بیماری در ۴ بخش بیمارستان را گزارش داد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19