پربازدید

ویدیو

کووید-19

واکسن جانسون اند جانسون در می زند

کمپانی داروسازی جانسون اند جانسون نتایج اولیه آزمایش واکسن تولیدی خود را اعلام کرد.

این کمپانی گفت آزمایشهای کلینیکی انجام شده در هشت کشور نشان داده که واکسن تولیدی اش در 66درصد موارد برای جلوگیری از عوارض ملایم تا جدی کووید موثر بوده. در جلوگیری از عوارض بسیار جدی کووید، درصد موفقیت این واکسن بیشتر  و برابر با 85 درصد اعلام شد.  

واکسن جانسون اند جانسون برخلاف دو واکسن فایزر و مدرنا، تک دوزی single shot است.

با این حال درجه اثربخشی این واکسن – در مراحل آزمایشی – کمتر از دو واکسن فایزر و مدرنا بوده و این سوال را برانگیخته که شاید اثر حفاظتی آن کمتر از حد مورد نیاز برای تائید سریع آن باشد.  آن دو واکسن  دو دوزی هستند که در فاصله 21 روز باید به بازو تزریق  شوند اما این فاصله به علت کمبود واکسن اغلب به تاخیر افتاده.

به گفته جانسون اند جانسون اثربخشی واکسن در مراحل آزمایشی در آمریکا بیشتر بوده و در 72 درصد موارد در مقابل موارد ملایم تا جدی بیماری موثر بوده. در آفریقای جنوبی که گونه جهش یافته ای از ویروس با سرعت در حال پخش است، موفقیت واکسن 57 درصد بوده.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:



بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19