پربازید

ویدیو

کووید-19

هجوم بیزینسهای کانادایی به سمت کار از خانه

کمپانی های تکنولوژی کامپیوتری در کانادا که در زمینه کار از خانه و کار از راه دور تخصص دارند با حجم انبوهی از مشتریان جدید و درخواستهای مشتریان کنونی شان رو به رو شده اند.
این روزها تلفنهای این کمپانی ها دائم مشغول هستند و زنگ می خورند.
تلفن کنندگان بیزینس هایی هستند که می خواهند شیوه کار از خانه و کار در محیط آنلاین را به جریان اندازند تا نیروی کارشان مجبور نباشد به طور فیزیکی در محیط کار حضور داشته باشد.
دانشگاهها، بورد مدارس ، و شهرداریها نیز متقاضیانی هستند که برای توسعه سیستم آموزش در خانه و کار از راه دور با کمپانی های مذکور تماس می گیرند.
کمپانی TOPdesk یکی از کمپانی های تکنولوژی کامپیوتری است که ستاد مرکزی آن در هلند است ولی شعبه ای نیز در تورنتو دارد.
بن اسکار ووزو از کارشناسان این کمپانی به کندین پرس گفته است بسیاری از کسانی که تماس می گیرند می خواهند کاری کنند که کارشناسان بتوانند از خانه log in کنند و به سیستم کمپانی شان وصل شوند و از خانه کار کنند.
اما بعضی از کمپانی های متقاضی به راحتی نمی توانند سیستم کار از خانه و کار از راه دور را برای کارکنانشان آماه کنند، زیرا در گذشته هرگز تمایلی نداشته اند،‌ بنابریان نمی توانند به سادگی و با چند تغییر، چنین سیستمی را به جریان بیندازند. آنها ابتدا یاید یکسری اقدامات زیرساختی برای شبکه کامپیپتری شان انجام دهند و اپلی کیشن ها و نرم افزارهای ضروری را نصب کنند.
چند درصد کانادایی؟
پژوهشی که در سال ۲۰۱۷ انجام شده نشان می دهد که ۴۷ درصد کانادایی ها تقریبا نیمی از هر هفته را از خانه کار می کنند.
این پژوهش توسط کمپانی Regus Canada انجام شده و ۲۰ هزار بیزینس از ۱۰۰ کشور جهان مورد مطالعه قرار گرفته اند.
بر اساس این پژوهش میزان کار از خانه در کانادا از متوسط جهانی کمتر است، زیرا ۵۴ درصد از کارکنان بیزینسها در کشورهای مذکور برای نیمی از هفته در خانه کار می کرده اند.
طبق این پژوهش، کانادا از نظر میزان کار از خانه، بعد از کشورهایی نظیر چین، هند و مکزیک قرار دارد.بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19