پربازدید

ویدیو

کووید-19

نرخ تورم کانادا در ماه جون به 3.1 درصد کاهش یافت

نرخ تورم  سالانه در کانادا در ماه جون کمی پائین آمد

سازمان آمار کانادا نرخ تورم سالانه را در کانادا  در ماه جون 3.1 درصد اعلام کرد. نرخ تورم سالانه در ماه می 3.6 درصد بود که بالاترین نرخ تورم در ده سال گذشته بود.

بنزین

قیمت بنزین در ماه می امسال نسبت به ماه می سال گذشته 43.4 درصد افزایش داشت اما در ماه جون قیمت بنزین نسبت به ماه جون سال گذشته 32 درصد افزایش داشت.

بنزین یکی از مهمترین علل افزایش نرخ تورم در کانادا بوده که اگر آن را کنار بگذاریم، نرخ تورم ماه جون نسبت به جون سال گذشته تنها 2.2 درصد است.

بعضی از اقتصاد دانان پیش بینی می کنند که نرخ تورم بالا ی سه درصد یا بیشتر به پدیده ای دائمی در اقتصاد آمریکا و کانادا تبدیل شود.

بانک مرکزی کانادا می گوید از همه ابزار موجود استفاده خواهد کرد تا نرخ تورم را به هدف اولیه این بانک (حدود دو درصد) نزدیک کند.

چند نمونه از قیمتها

  • قیمت بنزین در ماه جون امسال 32 درصد بیشتر از سال قبل بود.
  • قیمت گوشت گاو در ماه جون امسال 11 درصد کمتر از جون سال قبل بود.
  • قیمت گوشت مرغ در ماه جون امسال 10.6 درصد بیشتر از جون سال قبل بود.

نرخ تورم ماه جون در شهرهای مختلف (نرخ تورم ماه می در داخل پرانتز):

_ St. John’s, N.L.: 3.3 per cent (4.2)

_ Charlottetown-Summerside: 5.3 per cent (6.0)

_ Halifax: 3.7 per cent (4.6)

_ Saint John, N.B.: 3.3 per cent (3.7)

_ Quebec City: 3.4 per cent (3.8)

_ Montreal: 3.8 per cent (4.1)

_ Ottawa: 4.1 per cent (4.7)

_ Toronto: 2.5 per cent (2.9)

_ Thunder Bay, Ont.: 3.0 per cent (4.7)

_ Winnipeg: 2.8 per cent (3.4)

_ Regina: 1.4 per cent (2.5)

_ Saskatoon: 1.9 per cent (2.4)

_ Edmonton: 2.5 per cent (2.9)

_ Calgary: 2.6 per cent (2.9)

_ Vancouver: 2.2 per cent (2.4)

_ Victoria: 2.0 per cent (2.9)

_ Whitehorse: 3.1 per cent (3.7)

_ Yellowknife: 1.3 per cent (2.5)

_ Iqaluit: 1.5 per cent (1.4)

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19