پربازید

ویدیو

کووید-19

مرز آمریکا به روی مسافران کانادا باز می شود

مرزهای زمینی آمریکا از ماه نوامبر به روی مسافران واکسینه شده از کانادا و مکزیک باز می شود

مرزهای زمینی آمریکا از ۱۹ ماه پیش به روی سفرهای غیر اساسی از کانادا و مکزیک بسته بوده است.

این خبر ابتدا از سوی برایان هیگینز Brian Higgins نماینده کنگره آمریکا در توئیتر اعلام شد و سپس از سوی وزیر امنیت داخلی آمریکا تأیید شد. از ماهها قبل ساکنان دو سوی مرز و همچنین صاحبان بیزنسها خواهان باز شدن مرز بودند.

مسافران برای عبور از مرز باید به طور کامل واکسینه باشند ولی در مورد کسانی که ترکیبی از دو واکسن مختلف زده باشند هنوز چیزی گفته نشده.

توئیت برایان هیگینز Brian Higgins نماینده کنگره آمریکا

چند روز پیش آمریکا اعلام کرد که واکسنهای تأیید شده توسط سازمان غذا و داروی این کشور و همچنین واکسنهای تأیید شده از سوی سازمان بهداشت جهانی WHO را از مسافرانی که عازم این کشور هستند می پذیرد.

جدول زمانی

مسافران سفرهای غیر اساسی از ماه نوامبر می توانند از طریق مبادی ورود زمینی وارد آمریکا شوند؛ مشروط بر آنکه به طور کامل واکسینه شده باشند.

مسافران سفرهای اساسی نظیر رانندگان کامیونها، دانشجویان و نیروهای درمانی که هم اکنون نیز می توانند از دو کشور مکزیک و کانادا وارد آمریکا شوند، از ماه ژانویه باید به طور کامل واکسینه باشند.

مسافرانی که از طریق هوا وارد آمریکا می شوند، باید قبل از سوار شدن به هواپیما تست کرونا بدهند و پاسخ آن منفی باشد. اما از مسافران زمینی و دریایی گواهی تست منفی درخواست نخواهد شد ولی باید به طور کامل واکسینه باشند.

مرز زمینی آمریکا با کانادا از مارچ سال ۲۰۲۰ به روی سفرهای غیر اساسی بسته بوده است.

کانادا مرز زمینی خود را با آمریکا از ۹ آگوست به روی مسافران کاملاً واکسینه شده باز گشود.

نمایندگان مناطق مرزی آمریکا در کنگره از مدتها قبل خواهان باز شدن مرز زمینی و دریایی به روی سفرهای غیر اساسی بوده اند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19