پربازید

ویدیو

کووید-19

فوری ـ وضعیت انتاریو «ترسناک» توصیف شد؛ همه منتظر اعلام محدودیتهای جدید

انتاریو روزهای سختی را می گذراند. همین دیروز تعداد مبتلایان جدید به ۴۷۰۰ نفر رسید و رکورد به جدا گذاشت. مسئول بهداشت عمومی استان وضعیت را ”ترسناک“ توصیف کرد.

تعداد بیماران بستری در بیمارستانها به بالاترین سطح رسیده. آیا در روزها و هفته های آینده تخت خالی برای بیماران جدید موجود خواهد بود؟ هم اکنون یک بیمارستان صحرایی دایر شده، آیا کافی خواهد بود؟ آیا رفت و آمد شبانه محدود خواهد شد؟

جمله معروف ”همه گزینه ها روی میز است“ دوباره در انتاریو مطرح شده.

سرعت پخش ویروس کرونا در استان انتاریو سبب شد که روز پنجشنبه تعداد مبتلایان جدید به بالای ۴۷۰۰ نفر برسد که بالاترین تعداد روزانه از ابتدای پندمیک تاکنون است. در پی این ”رکورد شکنی“ انتظار می رود که مسئولان بهداشت عمومی محدودیتهای بیشتری را اعلام کنند. تا صبح جمعه هنوز مشخص نبود که این محدودیتهای بیشتر چه خواهد بود ولی سیلویا جونز Sylvia Jones دادستان انتاریو می گوید: “Everything is on the table”

قرار است جزئیات این محدودیتها تا قبل از پایان روز جمعه اعلام شود.

کارشناسانی که ردپای پخش ویروس را زیر نظر دارند قرار است روز جمعه ”مدل “یا چشم انداز تازه ای از چگونگی پخش ویروس در روزها و هفته های آینده ارائه کنند. در بعضی از رسانه ها گفته شده که اگر پخش ویروس با سرعت کنونی ادامه پیدا کند ممکن است تعداد مبتلایان جدید انتاریو در ماه می تا روزی ۱۸ هزار نفر بالا برود و چهار برابر شود. در طول پندمیک وضعیت هرگز به این وخامت نبوده است.

وضعیت واکسیناسیون

روند واکسیناسیون در انتاریو در هفته گذشته سرعت گرفته بود ولی این هفته دوباره کمبود واکسن خود را نشان می دهد. کمپانی مدرنا دو هفته است که تحویل واکسن به کانادا را عقب انداخته است. کمبود واکسن سبب شده که چند کلینیک واکسیناسیون در تورنتو و نقاط دیگر کار را موقتا تعطیل کنند.

کلینیکهای واکسیناسیون در دو بیمارستان سنت جوزف و سنت مایکل تورنتو از روز یکشنبه برای یکهفته تعطیل می شوند. البته نوبت هایی که تا به حال داده شده محترم شمرده خواهد شد ولی نوبت جدید نخواهند داد. واکسیناسیون افراد پر ریسک و نیروهای خط اول امداد از طریق کلینیکهای موقت و سیار و ویزیت های خانگی همچنان ادامه خواهد یافت.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19