پربازدید

ویدیو

کووید-19

شهروندان ارشد اظهارنامه‌های مالیاتی شان را زودتر پر کنند تا از دریافت GIS محروم نشوند

نزدیک به ۶۳ هزار نفر از سالمندان کانادایی ممکن است به زودی (ژانویه) از دریافت مزایای سالمندی Guaranteed Income Supplement (GIS) محروم شوند، زیرا هنوز اظهارنامه های مالیاتی شان را پر نکرده اند.

دولت کانادا مزایای GIS را بر اساس اطلاعات مالیاتی افراد تعیین می‌کند. مزایای GIS به سالمندان کم درآمد تعلق می گیرد.

سال گذشته مزایای ۷۳ هزار نفر به علت تاخیر در ارسال اظهارنامه های مالیاتی Tax Returns متوقف شده بود.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=133227بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19