پربازید

ویدیو

کووید-19

سرشناسترین دانشمند خرسهای قطبی جهان در سقوط هلی کوپتر در شمال کانادا کشته شد

یکی از سه نفری که به علت سقوط هلی کوپتر در یکشنبه گذشته جانشان را از دست دادند، یکی از معروفترین دانشمندان خرس شناس جهان بود.

این هلی کوپتر، در قلمرو نوناووت Nunavut کانادا سقوط کرد. مارکوس دیک Markus Dyck از چهره های برجسته جهان در رشته خرس شناسی و متخصص خرسهای قطبی بود. او را دانشمندی توصیف کرده اند که عاشق شمال کانادا بود.

دوستان و همکاران مارکوس دیک می گویند مرگ او حفره ای را در جامعه محققان خرسهای قطبی ایجاد کرده. یکی از پروفسور های دانشگاه آلبرتا به نام اندرو  دیروشر می گوید مارکوس دیک کسی بود که تمام دانشمندان متخصص خرسهای قطبی در کانادا و جهان برای تکمیل تحقیقاتشان به او مراجعه می کردند.

این هلی کوپتر یکشنبه گذشته در نزدیکی خلیج ریزولوت Resolute Bay در قلمرو نوناووت سقوط کرد و علاوه بر مارکوس دیک، دو نفر دیگر نیز جان سپردند. بورد ترابری کانادا مشغول بررسی چگونگی سقوط این هلی کوپتر است.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19