پربازید

ویدیو

کووید-19

راکونها در نورفولک اونتاریو همه را به درد سر انداخته اند

پلیس استانی اونتاریو OPP از تماس ساکنان شهرستان نورفولک که از مشاهده راکونها شکایت دارند به ستوه آمده.

پلیس می گوید در روزهای اخیر تعداد زیادی تماس ۹۱۱ دریافت کرده که از مشاهده راکون در املاکشان شکایت داشته اند.

پلیس مجبور شده مجددا به همه یادآوری کند که تلفن ۹۱۱ برای شکایت از راکون نیست. این گونه تماسها خطوط ۹۱۱ را اشغال می کند و منابع لازم برای موارد اضطراری را به هدر می دهد.

کسانی که از حضور راکونها در اطراف خانه شان شکایت دارند باید با سرویس انتقال حیوانات تماس بگیرند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19