پربازدید

ویدیو

کووید-19

خرید و فروش و حمل تپانچه در کانادا بسیار محدود می شود – همه چیز درباره لایحه جدید

دولت لیبرال جاستین ترودو می خواهد خرید و فروش و تملک تپانچه یا handgun را منع و بسیار محدود کند. بدین منظور، دولت روز دوشنبه 30 می لایحه ای را تقدیم مجلس کرد.

در صورتی که این لایحه به تصویب مجلس برسد، خرید، فروش، واردات و انتقال تپانچه در سراسر کانادا متوقف می شود. به گفته کارشناسان تصویب این لایحه به معنای ممنوعیت کامل نیست ولی به طور مؤثری تعداد تپانچه ها را در کانادا محدود می کند.

اگرچه دولت ترودو دولت اقلیت است ولی تصویب این لایحه قطعی به نظر می رسد زیرا براساس توافق بلند مدتی که میان حزب لیبرال ترودو با حزب نیودموکرات جگمیت سینگ انجام شده، نیودموکراتها در مجلس از لوایح دولت ترودو حمایت می کنند.

دولت فدرال همچنین تأکید کرد که خرید هزاران اسلحه تهاجمی موجود در دست مردم را تا قبل از پایان سال آغاز می کند.

این لایحه به معنای ممنوعیت کامل تپانچه در کانادا نیست و همانطور که جاستین ترودو روز دوشنبه در کنفرانس خبری گفت: «ما بازار تپانچه را محدود می کنیم (بر آن سقف می گذاریم.)»

افزایش خشونتهای مسلحانه

خشونتهای مسلحانه در کانادا که زمانی بسیار اندک و محدود بود در سالها و ماههای اخیر پیوسته رو به افزایش بوده.

مارکو مندیسینو وزیر امنیت عمومی هنگام تقدیم این لایحه به مجلس در رابطه با خشونتهای مسلحانه گفت که جان عده زیادی را گرفته و سبب شده صندلی ها در سر میز شام بعضی خانواده ها و در کلاس مدارس خالی بماند.

در صورت تصویب این لایحه، لایسنس اسلحه افرادی که مرتکب خشونتهای خانوادگی و یا آزار و اذیت های کریمینال می شوند پس گرفته می شود و جریمه های قاچاق اسلحه افزایش می یابد و افرادی را که خطری برای خود یا دیگران محسوب می شوند وادار می کند که اسلحه هایشان را به مراجع اجرای قانون تسلیم کنند.

به گفته مقامات ارشد دولت کانادا در صورت تصویب این لایحه، فقط تعداد محدودی از افراد می توانند تپانچه در اختیار داشته باشند نظیر افراد خاص در ورزش تیراندازی و کسانی که مجوز حمل اسلحه داشته باشند نظیر حمل کنندگان اشیای قیمتی.

به موجب این لایحه، خشاب اسلحه های لوله بلند عوض می شود تا بیشتر از پنج گلوله در آن جا نگیرد و فروش خشابهای بزرگتر ممنوع می شود.

همچنین حداکثر مجازات نقض این قانون، نظیر مالکیت غیرقانونی اسلحه، از ده سال به 14 سال افزایش می یابد.

آخرین اخبار تورنتو و کانادا را هر روز در خبرنامه سلام تورنتو دنبال کنید.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=164893بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19